جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/30 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 4346

 ماندگار بر جريده عالم  

 دوازدهمين اجلاس شوراي اجرايي، دانشگاه کويت، کشور کويت، دوم آپريل 2007

قسمت اول

گزارش نهايي

سند: FUIW/E.C.12/2007/FR

بسم اله الرحمن الرحيم

اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام دوازدهمين اجلاس خود را با دعوت سخاوتمندانه در دانشگاه کويت در تاريخ 14 ربيع الاول 1428 هجري قمري برابر با 2 آپريل2007 درآن دانشگاه تشکيل داد.

اقدامات اين اجلاس در هتل ماريوت در تاريخ دوشنبه ساعت 15/10 صبح تحت رياست عاليجناب دکتر عبداله جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و رئيس شوراي اجرايي اتحاديه، وبا حضورعاليجناب دکتر عبدالعزيز عثمان التويجري، مدير کل آيسيسکو و دبيرکل اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام، عاليجناب دکتر اسماعيل البشري، رئيس دانشگاه شارجه و رئيس سومين مجمع عمومي اتحاديه و دکتر عبداله الفوهيد، رئيس دانشگاه کويت، وبا شرکت اعضاي شوراي اجرايي به غيراز دانشگاه امارات متحده عربي، دانشگاه عربي بيروت، و مؤسسه علوم و فن آوري شهيد ذوالفقار علي بوتوکه به خاطر عدم حضور عذرخواهي کردند،صورت گرفت. ( ضميمه 1 فهرست شرکت کنندگان)

پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد، عاليجناب دکتر عبداله الفوهيد، رئيس دانشگاه کويت پشت تريبون قرار گرفت ودر ابتداي سخنان خود به اعضاي شورا خوشامد گفت وبراي اجلاس دوازدهمين شوراي اجرايي آرزوي هرنوع موفقيتي را نمود. او همچنين از تلاش هاي بعمل آمده توسط دکتر اسماعيل البشري ، رئيس سومين اجلاس مجمع عمومي، دکتر عبداله جاسبي، رئيس شوراي اجرايي ودکتر عبدالعزيز عثمان التويجري دبيرکل اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام، براي تدارک محتواي غني اين اجلاس تقدير نمود. ايشان علاوه برآن، به توجهي که عاليجناب اميرکشور کويت به آموزش دارد به گونه اي که امنيت محتواي تمدني را مستحکم مي کند، ونيروي محرکه براي هر نوع پيشرفت پيش بيني شده را ايجاد مي نمايد اشاره داشتند. او همزمان خواستار هرنوع موفقيت در تحقق آرزوهاي مطرح شده و هدف هاي پيش بيني گرديده براي اين اجلاس شد.

آنگاه عاليجناب دکتر عبداله جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و رياست شوراي اجرايي اتحاديه پشت تريبون قرار گرفت و سخنراني خود را با بيان تشکرات خود از کشور کويت و دانشگاه کويت بخاطر پذيرايي و استقبال گرمي که از شرکت کنندگان در شوراي اجرايي و مجمع عمومي بعمل آوردندآغاز کرد. او همچنين از نتايجي که با لطف پروردگار به دست آمده است تجليل به عمل آورد، واز مديريت متين و سليم دبيرکل اتحاديه، دکتر عبدالعزيز عثمان التويجري، بخاطر انجام مأموريت اونسبت به اتحاديه تشکر کرد. علاوه برآن ايشان نسبت به چالش هايي که در حوزه هاي مختلف در مقابل امت اسلامي قرار دارد و بحران هايي که صلح وامنيت را تهديد مي کند، وعلاوه بر همه آنها تهاجمات و تجاوزات اسرائيل با هدف اغتشاش درسرزمين هاي قدس شريف تاکيد نمود و يادآوري نمود که اين موضوع مارا به تشويق وحدت وشناخت اولويت ها وتعميق همکاري هاي اسلامي فرا مي خواند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي