جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/30 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 4346

 افزايش 55 درصدي بارش باران در آذربايجان غربي
 درياچه اروميه همچنان بحراني است 

 اروميه - خبرنگار آفرينش

مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب منطقه‌اي آذربايجان غربي گفت: ميزان نزولات باراني در نيمه دوم سال جاري 55 درصد افزايش نشان مي‌دهد. مهرنگ دوستي رضايي در جلسه استاني اعضاي شوراي منطقه‌اي مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه اظهارداشت: هم اکنون سطح تراز درياچه اروميه 1270.95 ميلي متر بوده که نشان دهنده ادامه بحران خشک شدن اين تالاب ارزشمند است. وي از رشد 55 درصدي ميزان بارشها از مهرماه سال جاري تاکنون خبر داد و گفت: ميزان بارش ها از ابتداي مهرماه امسال تاکنون در حوضه آبريز درياچه 185.5 ميلي متر است.

مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب منطقه‌اي آذربايجان غربي اضافه کرد: اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 119.5 ميلي متر بود که در مقايسه با آن امسال بارشها 55 درصد افزايش داشته است. دوستي رضايي در خصوص آخرين وضعيت تراز آبي درياچه اروميه گفت: مجموع بارندگيها دوره آبي امسال درکل حوضه درياچه اروميه 156 ميلي متر است که در سال گذشته 112 ميلي متر و ميانگين دوره درازمدت نيز 118 ميلي متر بوده است.

تامين حق آبه درياچه اروميه؛ اولويت اصلي

معاون عمراني استاندار آذربايجان غربي نيز در اين نشست با تاکيد بر تامين حق آبه درياچه اروميه توسط استانهاي حوزه آبريز درياچه اروميه گفت : نجات درياچه و تامين حق آبه زيست محيطي آن اولويت اصلي دولت و مسئولان است و براي تحقق آن بايد طرح ها و اقدامات پيش بيني شده بطور کامل اجرايي شوند. سيد جواد محمودي با بيان اينکه جلوگيري از هدررفت آب هاي جاري و همچنين ذخاير آبهاي زيرزميني اظهارداشت:‌ سد سازي و توسعه کشاورزي همواره ارتباط مستقيمي با هم داشته اند و
مي توان نقش آنها را در شرايط درياچه اروميه بصورت يکپارچه ديد که به اين ترتيب بايد با نگاه جامع و همه جانبه اي به بررسي مباحث درياچه و مشکلات آن پرداخت. وي با اشاره به نتايج مثبت برگزاري همايش بين‌المللي درياچه اروميه گفت: در ادامه تلاشها براي نجات درياچه اروميه و يافتن راهکارهاي برون رفت از شرايط بحراني موجود براي پويايي و کارآمدي سيستم مديريتي حوضه آبزي درياچه همچنان به مباحث علمي و يافته هاي پژوهشهاي محققين نيازمنديم و بايد با طرح موضوع از صاحبنظران و دانشگاهيان تداوم اين همراهي را بخواهيم. از سال آبي 75 - 74 تا کنون رقم هاي ارتفاعي سطح تراز آب درياچه اروميه سير نزولي پيدا کرده و در طول سالهاي اخير آب درياچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نياز به يک عزم ملي و منطقه‌اي براي نجات اين اکوسيستم با ارزش و بحران‌زده است. بنا بر تحقيقات انجام شده از 12 سال پيش تاکنون نمودار تراز آب پارک ملي درياچه اروميه رو به پايين است و مطالعات مديريت زيست بوم حوضه آبريز درياچه اروميه که با همکاري بانک جهاني به اتمام رسيده، نشان مي‌دهد درياچه اروميه به عنوان دومين درياچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آينده با بحران شديدي مواجه مي‌شود.

پارک ملي درياچه اروميه با ويژگيهاي خاص خود بعد از درياچه شور بحر الميت در دنيا به عنوان دومين درياچه شور و بزرگ در جهان به شمار مي رود، اين درياچه به عنوان بزرگترين تالاب دايمي با دارا بودن 102 جزيره بزرگ و کوچک در استان قابليت هاي زيادي را در دل خود جاي داده است. مساحت اين درياچه بيش از 570 هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعيت اين درياچه علاوه بر تهديدات زيست محيطي استان، حيات گونه هاي با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ايراني و... نيز به خطر خواهد افتاد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي