جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/11/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 4367

 تاريخ دانشگاهي 

 دارالفنــون

قسمت نود و سوم

از اين رو دكتر پولاك تنها تا حدودي كمبودهاي كتب آموزشي پزشكي را در آن زمان رفع نمود بلكه با تشكيل كلاسهاي عملي، بر سر بيماران خاص، دانشجويان پزشكي را با نحوه جراحي عملي آشنا نمود.

بدين ترتيب "معلمان طب كه از اروپا آورده مي‌شدند و يا به تعبيري تمامي اساتيدي كه از اروپا به ايران آورده مي‌شدند باعث ايجاد تحولات عميقي در بخشهاي اداري و همچنين فرهنگي و اجتماعي ايران شدند.

نمونه ديگر دكتر شنيدر است كه آزمايشگاهي براي گمرك و ضرابخانه تاسيس كرد و لوكنت كه مرحوم موسيو عباسقلي خان (مترجم الممالك) مترجم وي بود رئيس آزمايشگاه كرد."

ارتباط رشته‌هاي مختلف به هم موجب شده بود كه از علوم گوناگون براي پيشرفت و توسعه طب و پزشكي استفاده شود.

براي مثال ارتباط داروسازي با طب و يا رشته هاي فيزيك و شيمي با طب موجب شده بود كه عالمان رشته‌هاي مذكور با هم در ارتباط باشند. يافته هاي نوين فيزيك كه به صورت دستگاههاي خاص عرضه مي شد در درمان بسياري از بيماريها موثر بود. روزنامه وقايع اتفاقيه از استفاده دستگاههاي جديد در آزمايشهاي طبي و شيميايي گزارش مي‌دهد كه:

"شاگردان موسيو فكتي معلم فيزيك يعني علم طبيعي و دواسازي با استعانت ميرزا رضاي مترجم در درس خود ترقي كرده اند، چنانچه دو نفر از آنها قابل آنند كه اسم آنها نوشته شود يكي ميرزا كاظم ولد ميرزا احمد محلاتي وكيل باقرخان ولد هادي خان شيرازي است و علم فيزيك بسيار شريف و ماخذ و مبناي جميع تعبيه‌ها و صنايع غريبه فرنگان است چندي قبل از اين به شاگردان خود اين مساله را درس مي‌گفت كه دو فلز مختلف در وقت اتصال، ايصال قوي مي‌كنند كه آثار غريبه از آن منبعث مي‌شود از جمله تحريك اعصاب حيوانات است چه مرده و چه زنده چرخ الماس را شاهد بر تحريك اعصاب حيوانات زنده آورد..

ادامه دارد...

بر گرفته از كتاب دارالفنون: گفتاري در هويت داالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران

تدوين و نگارش: مهدي اشراقي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي