جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/12/07 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4376

 تاريخ دانشگاهي 

 دارالفنــون

قسمت صد و يك

دكتر پولاك نيز از جمله طبيباني است كه در دربار قاجار همچنين در مدرسه دارالفنون از خود اثراتي بر جاي گذارده است. " چون عاليجاه حكيم پولاك شاگردان خود را خوب تعليم كرده في الحقيقه ترقي كلي كرده‌اند چنانچه در اين روزها كه قبل از حركت موكب همايون به سمت شكارگاه جاجرود اعليحضرت پادشاهي به مدرسه دارالفنون تشريف بردند.

در وقت امتحان شاگردان در حضور مبارك با اين كه مدتي به واسطه ناخوشي و با تارك بودند و تكرار درستي نكرده بودند، دو نفر دو نفر كه جدا جدا به حضور مبارك آمدند هر گونه مرض و معالجه و تشريحي كه بي‌تمهيد مقدمه عاليجاه حكيم كلوكه و حكيم پولاك پرسيدند خوب جواب داده و از عهده برآمدند و عاليجاه حكيم پولاك مورد تحسين و التفات ملوكانه گرديد..."

دكتر پولاك در طول تدريس خود در دارالفنون دست به تاليف كتبي زد كه تمام آنها به چاپ رسيدند از جمله آن كتب مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

"1- كتاب تشريح مترجم آن ميرزا محمد حسين افشار به سال 1270ه.ق با اين تذكر كه اولين تشريح در تاريخ طب ايران توسط دكتر پولاك انجام گرفت.

2- كتاب جراحي در دو جلد به سال 1273ه.ق چاپ سنگي در 298 صفحه.

3-جلاء‌العيون در چشم پزشكي چاپ به سال 1273ه.ق

4-رساله يا كتابچه براي طب نظامي.

5-كتاب معالجه و تدابير امراض

6-كتاب مفردات طب

7-زبدة الحكمه ترجمه حكيم الممالك

8-علاج الاسقام (در جراحي و كحالي)

9-كتابي درباره ايران و مردم آن در دو جلد به زبان آلماني

10-كتابي در باب ترياك ايران در مجله ماهانه اتريش به سال 1833 م.

11-كتابي در باب قالي ايران

12-رساله‌اي درباره اطباء اتريشي در ايران به زبان آلماني."

ادامه دارد...

بر گرفته از كتاب دارالفنون: گفتاري در هويت داالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران

تدوين و نگارش: مهدي اشراقي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي