جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/12/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4390

 در انتظار دود سفيد؛
 روند انتخاب پاپ جديد آغاز شد 

روند انتخاب رهبر جديد کليساي کاتوليک آغاز شده است. صبح روزسه شنبه يکصد و پانزده کاردينال مجاز به شرکت در انتخاب پاپ وارد مجتمع دربار واتيکان، مقر رهبر کليساي کاتوليک شدند تا جانشين پاپ بنديکت شانزدهم را که در پايان ماه فوريه از اين سمت کناره گرفت، انتخاب کنند.

به گزارش ايسنا از سال 1970، تنها کاردينال‌هايي حق دادن راي در انتخاب پاپ جديد را دارند که در زمان برگزاري انتخابات، به سن هشتاد سالگي نرسيده باشند و در نتيجه، در راي گيري براي گزينش جانشين بنديکت شانزدهم، بيش از شصت کاردينال کهنسال‌تر مشارکت ندارند.

پس از ورود کاردينال‌ها به واتيکان، مراسم مقدماتي تشکيل انجمن سري انتخاب پاپ چديد با برگزاري مراسم دعا در کليساي سن پيتر آغاز شد و کاردينال‌ها براي شرکت در راي گيري، در ساعات بعد از ظهر به طور دستجمعي به سوي نمازخانه سيستين حرکت مي‌کنند.

به گزارش بي.بي.سي، کساني که براي خدمت در زمان برگزاري انجمن سري انتخاب شده‌اند، مانند خدمتکاران و محافظان، با شرکت در مراسمي خاص، سوگند خوردند که از هرگونه اقدامي براي آگاهي از روند انتخاب پاپ و افشاي آن، از جمله از طريق نصب وسايل استراق سمع، خودداري ورزند.

کاردينال‌هاي راي دهنده نيز پس از حضور در نمازخانه سيستين، يک به يک سوگند خواهند خورد که جريان انتخاب پاپ را افشا نکنند و در غير اين صورت، از سوي کليسا تکفير خواهند شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي