جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/03/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4437

 امتحانات پايان ترم در دانشگاههاي کشور کليد خورد 

 
اين روزها دانشجويان در کماي امتحانات پايان ترم به سر مي برند و با تاکيدات وزارت علوم اين امتحانات حداکثر تا يکي دو روز مانده به آغاز انتخابات رياست جمهوري به پايان مي رسند.به گزارش خبرنگار مهر، فصل زود هنگام امتحانات پايان ترم که از قبل نيز پيش بيني مي شد با انتخابات رياست جمهوري همزمان شود، دانشجويان را به کماي تمرکز بر درس خواندن و شرکت در امتحانات فرو برده اين در حالي است که تبليغات انتخاباتي کانديداها نيز آغاز شده است.

برخي دانشگاهها خيال خود و دانشجويانشان را راحت کرده و امتحانات را بعد از انتخابات رياست جمهوري برگزار مي کنند، در اين ميان مي توان به دانشگاه علم و صنعت و برخي واحدهاي علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي اشاره کرد.

اما امتحانات پايان ترم در دانشگاه پيام نور از 31 ارديبهشت آغاز شده و دانشگاه آزاد هم در هفته‌اي که گذشت موتور امتحانات را داغ کرد.

دانشجويان دانشگاه جامع علمي کاربردي نيز از ديروز شنبه 4 خرداد وارد فاز امتحانات پايان ترم شدند.

زمانهاي برگزاري برخي دانشگاههاي کشور با اعلام در تقويم آموزشي به اين شرح است:

تهران: 4 الي 20 خرداد ، صنعتي شريف: 4 الي 22 خرداد، صنعتي اميرکبير: 6 الي 20 خرداد، خواجه نصيرالدين طوسي: 4 الي 20 خرداد، علم و صنعت:2 الي 16 تير، الزهرا (س): يک الي 20 خرداد، شاهد:4 الي 20 خرداد، علامه طباطبايي: 4 الي 19 خرداد، شهيد بهشتي:6 الي 20 خرداد، صنعتي اصفهان: 5 الي 19 خرداد، فردوسي مشهد: 5 الي 20 خرداد، بوعلي سينا :4 الي 20 خرداد، بين‌المللي امام خميني (ره) :4 الي 20 خرداد، رازي کرمانشاه: 31 ارديبهشت الي 19 خرداد، مازندران: يک الي 19 خرداد، اراک: 9 الي 23 خرداد، گيلان: 1 الي 22 خرداد، صنعتي سهند: 4 الي 19 خرداد، شهرکرد : 6 الي 20 خرداد، محقق اردبيلي: 5 الي 20 خرداد، اروميه:1 الي 20 خرداد، ايلام: 4 الي 19 خرداد، بيرجند: 5 الي 20 خرداد، زنجان: 1 الي 20 خرداد، سمنان: 4 الي 20 خرداد، سيستان و بلوچستان: 4 الي 20 خرداد،باهنرکرمان: 2 الي 18 تير، شهيد چمران: 11 الي 22 خرداد، شيراز:2 الي 20 خرداد، ياسوج: 4 الي 19 خرداد، کاشان: 4 الي 20 خرداد، کردستان: 7 الي 20 خرداد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي