جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/03/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4452

 ايران خودرو جايگاه خود را در سطح بين المللي توسعه و تحكيم مي بخشد 

حضور در بازار جهاني و كسب سهم بازار براي بنگاه هاي اقتصادي، ضرورت دنياي امروز است و بنگاه ها در تبيين چشم انداز خود، ماموريت تغيير موقعيت از يك بنگاه محلي به بنگاهي در سطح منطقه اي يا جهاني را در پيش قرار داده اند. در اين راستا شركت ايران خودرو با عزم جهاني شدن و توسعه و ترويج برند ملي، مصمم است جايگاه خود را در سطح بين المللي توسعه و تحكيم بخشد.

با هدف حضور در بازار جهاني و توسعه رقابت پذيري شركت در عرصه بين الملل، مديريت ارشد ايران خودرو، صادرات را به عنوان مهم ترين رويكرد هدفگذاري كرد و از اواسط سال 1383 با استقرار نگرش صادرات محور در محموعه مديريت ها و فرايندهاي كاري، صادرات ايران خودرو با روندي صعودي آغاز شد و تا كنون حدود 210 هزار دستگاه از محصولات ايران خودروبه بازارهاي جهاني صادر شده است.

در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در آبان ماه 86، آمده است: امروز پس از گذشت 13 سال از شروع ساخت خودروي ملي مي توان گفت در عرصه صدور محصولي به نام سمند راه موفقيت در صنعت خودروسازي طي كرده و توانسته ايم با صدور خودروي ملي و قطعات خودرو در بازار جهاني، توان ملت ايران را به ثبت برسانيم و در كنار بخش هاي ديگر صنعت، توسعه يافتگي را تجربه كنيم.

افزايش درآمد و سود حاصل از عمليات صادرات

ايران خودرو، از راه هاي مختلف به دنبال تثبيت حضور در بازار جهاني است كه از آن جمله مي توان به توسعه محصول جديد با افزايش ظرفيت هاي تحقيق و توسعه در زمينه پلتفرم، محصول و قواي محركه اشاره كرد. افزايش كارايي شبكه توزيع از راه استفاده از حداكثر ظرفيت هاي ايجاد شده در شبكه توزيع و فروش و سايت هاي توليدي، توسعه شبكه فروش و خدمات پس از فروش از راه توسعه كمي و بهبود كيفيت نمايندگي هاي فروش خارج از كشور از ديگر راه هايي است كه ايران خودرو در اين مسير مي پيمايد. در اين خصوص اخذ و تمديد استانداردهاي بازارهاي هدف و برندسازي از راه ترويج و توسعه برند ايكو در سطح منطقه اي و جهاني نيز جايگاه خاص دارد.

عملكرد صادرات بر اساس نوع محصول

در بين صادرات ايران خودرواز سال 84 تا 90 ، سهم خودروي كامل ( سي بي يو ) به ترتيب 7 . 99، 7 .94 ، 40، 82، 9. 92، 4 . 704 و 8 . 24 درصد و در هفت ماه سال جاري نيز 34 درصد است كه نشان دهنده كاهش سهم صادرات خودروي كامل و افزايش توليد در محل است.

سهم برند ملي سمند در سبد محصولات صادراتي ايران خودرو 46 درصد است. در اين سال ها 96 هزار و 114 دستگاه سمند، 51 هزار و 647 دستگاه 206 اس دي، 27 هزار و 79دستگاه روآ، 10 هزار و 878 دستگاه 206 هاچ بك، 11 هزار يو 444 دستگاه 405 و 9303 دستگاه پارس به بازارهاي جهاني صادر شده است.

ميانگين رشد سالانه حجم صادرات از 84 تا 90 بيش از 56 درصد است. روند رشد قابل توجه در افزايش سهم صادرات از طريق پايگاه هاي توليدي خارج از كشور از كل صادرات و استفاده بهينه از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در خارج از كشور از مشخصات روند صادراتي ايران خودرو به شمار مي رود. در سال گذشته حدود 75 درصد و سال جاري تا كنون 66 درصد صادرات ايران خودرو از طريق ارسال قطعات منفصله به پايگاه هاي توليدي خارج از كشور و مونتاژ نهايي محصول در آن سايت ها صورت گرفته است.

مديريت سبد محصولات صادراتي بر اساس افزايش حجم محصولات با سودآوري بيشتر در كل سبد كه منجر به افزايش روند سودآوري صادرات شده است.

توليد سمند در پايگاه هاي خارج از كشور

در سال 84 تنها 16 دستگاه سمند صادراتي در سايت هاي خارج از كشور توليد و 1004 دستگاه از توليدات داخل به بازار جهاني صادر شد. اين اعداد در سال 85 به 1181 و 7969 دستگاه افزايش پيدا كرد. در سال 86، تعداد 641 دستگاه سمند صادراتي در سايت هاي خارج از كشور و 15 هزار و 475 دستگاه نيز از توليدات داخل به بازارهاي خارجي ارسال شده است. در سال 87 اين اعداد به ترتيب 7386 و 6458 دستگاه بوده كه يك سال بعد به 2097 و 7761 دستگاه و در سال 89 به 11 هزار و 186 و 22 هزار و 983 دستگاه بالغ شد. سهم صادرات از توليدات سايت هاي ايران خودرو در خارج، در سال 90 بالغ بر 6444 دستگاه و تعداد خودروهاي توليد داخل صادر شده 516 دستگاه بوده است. در هفت ماه سال جاري اين اعداد به ترتيب 3438 و 1559 دستگاه است. اين روند نشان دهنده رشد قابل توجه سهم سمند صادراتي در پايگاه هاي خارج از كشور از مجموع صادرات سمند است.

بازارهاي صادراتي

محصولات ايران خودروتاکنون به بيش از 44 كشور شامل بازارهاي مختلف در خاورميانه، افريقا، اروپا، امريكاي جنوبي و آسيا صادر شده است. در اين ميان عراق، روسيه، اوكراين، مصر و الجزاير بازارهاي اصلي هستند كه در مجموع 104 هزار و 699 دستگاه و نيمي از كل صادرات را به خود اختصاص داده اند.

سايت هاي خارج از كشور

ايران خودروعلاوه بر توليد محصولات صادراتي در داخل كشور، برند ملي را در سايت هاي توليدي درخارج از كشور نيز توليد مي كند و تا كنون بيش از 30 درصد كل صادرات سمند در آن سايت ها در بلاروس، آذربايجان، سوريه، ونزويلا، مصر، سنگال و عراق توليد شده و به غير از سايت مصر كه پارس توليد مي كند، ساير سايت ها سمند توليد مي كنند. ظرفيت توليد سالانه سايت بلاروس در فاز يك 2500 و در فاز دو 25 هزار ، آذربايجان شش هزار، سوريه 30 هزار، ونزويلا 16 هزار ، سنگال 15هزار و مصر پنج هزار دستگاه است. در اين ميان سهم برند ملي سمند 46 درصد از كل صادرات است.

دستاوردهاي صادرات براي سهامداران

توسعه بازار و كسب سهم فروش از بازار جهاني خودرو كه سودآوري بلند مدت در فضاي رقابتي را به همراه دارد، منافع مهمي را براي سهامداران را در پي مي آورد. توان رقابتي ايران خودرو در زمينه هاي طراحي و توسعه محصول، عمليات توليد، كيفيت محصولات، عمليات فروش و خدمات پس از فروش افزايش مي يابد. ورود به بازارهاي جهاني نيازمند ارتقاي استاندارد محصولات و توسعه و بهينه سازي خطوط توليد موجود براي توليدات صادراتي از راه ارايه استانداردهاي مورد نياز در بازارهاي هدف است. در دست گرفتن رويكردهاي حرفه اي بازاريابي علمي به ويژه در بخش هاي بازاريابي، فروش و خدمات پس از فروش وبازرگاني نيز از ديگر الزامات صادراتي شدن است كه نتايج آن به سهامداران مي رسد.

دستاوردهاي صادرات ايران خودرو در سطح ملي

صادرات خودرو به دليل كمك به افزايش صادرات غير نفتي به سمت صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و سطح فناوري بالا، از ابعاد ملي برخوردار است. اين حركت برند ملي را به برند جهاني تبديل مي كند و از آن جا كه خلق و توسعه نام تجاري در سطح جهان براي هر ملتي غرور آفرين است،و به عنوان مهم ترين سرمايه هاي ملي هر كشور قلمداد مي شود. صادرات خودرو با ايجاد زمينه هاي تبليغ محصول ملي در بازارهاي هدف به صورت مستقل يا از طريق نمايندگي هاي فروش در سه سطح محلي، منطقه اي و بين المللي، بخش هاي مرتبط با تجارت بين الملل در بخش خصوصي به ويژه در صنعت بانكي و حمل و نقل را توانمند مي كند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي