جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/04/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4460

 يادداشت 

ملاک انتخاب آقاي وزير

مجتبي نورعلي

انتخاب وزيرورزش و جوانان براي دولت جديد هرچند دراولويت اول نيست و قطعا وزارتخانه‌هاي ديگر در درجه اول اهميت قرار دارند،اما براي اهالي ورزش از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

دراين ميان برخي درتلاشند تا گزينه مورد نظرشان را به عنوان وزير آينده به دولت معرفي کنند. شايد همين تلاش‌هاست که نگراني‌ها را براي انتخابي سليقه‌اي و بدورازدرنظر گرفتن شاخصه‌هاي يک مدير ورزشي افزايش داده است.

طي روزهاي گذشته برخي مديران و مسئولان ورزشي و البته غيرورزشي رايزني‌ها براي نزديکي به دولت را آغاز کرده‌اند تا شايد ازاين طريق بتوانند خودشان يا گزينه‌هاي مورد نظرشان را به عنوان وزير ورزش پيشنهادي به رئيس جمهورمنتخب معرفي کنند. اتفاقي که نگراني‌ها را براي انتخابي غيرعقلاني و تنها براساس لابي‌هاي پشت پرده افزايش داده است.

قطعاهمه افرادي که به رئيس جمهوربراي انتخاب وزيرورزش و جوانان مشاوره مي‌دهند افرادي دلسوزورزش و معتقد به شايسته سالاري نيستند و شايد برخي به دنبال منافع شخصي و نفع بردن از اين انتخاب در آينده گزينه‌هايشان را معرفي کنند. اين آفتي خواهد بود که دولت بايد از آن دوري کند و به سمت انتخابي عقلاني برود.

اما آنچه براي ورزش و البته جوانان ازاهميت بالايي برخوردار است اينکه وزير آينده بايد فردي ورزشي باشد که ترجيحا درمياديني مثل المپيک و يا مسابقات جهاني مدال آور بوده، مديري خوشنام و با تدبير باشد، از قدرت تعامل بالايي با مجلس و ساير ارگان ها برخوردار باشد و زواياي پنهان ورزش را بداند و مضاف بر همه اينها اينکه نيروي جواني و توان کار کردن در وزراتخانه‌اي با عنوان ورزش و جوانان را داشته باشد.

اميدواري جامعه ورزش اين است که انتخاب وزيرورزش با در نظر گرفتن شاخصه‌ها و ملاک‌هاي منطقي و مبتني به مشورت با بزرگان و اهالي ورزش باشد و لابي‌هاي پشت پرده و چانه‌زني‌هاي سياسي در اين انتخاب تاثيرگذارنباشد.

با رويدادهاي بزرگي که ورزش ايران پيش رو دارد، نياز است که رئيس جمهور منتخب در انتخاب وزير ورزش تدبيروملاحظه ويژه‌اي داشته باشد و شايستگي‌ها را بررايزني ها و لابي‌هاي پشت پرده ارجح بداند و فرد شايستگي را انتخاب کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي