جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/04/16 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4469

 سرمقاله 

 خريد مسكن رويا و اجاره آن معضل!

حميدرضا عسگري

شايد تصور اينكه زماني مردم اين جامعه تهيه مسكن را همچون خريد لوازم خانه تلقي مي كردند، كمي سخت باشد. اما زمان زيادي از آن دوران نگذشته است كه در بين مردم اجاره نشيني به "خوش نشيني" مرسوم بود، نه يك معضل خانمان برانداز!.

مقايسه چند دهه پيش با وضعيت امروز شايد درست و منطقي نباشد. اما براي مشخص شدن ميزان قدرت وتوان مردم براي تهيه مسكن چاره اي نيست، جز مقايسه وضعيت فعلي با چند سال اخير.

البته درچند سال اخير تمام آنچه شما مي توانيد تصور كنيد قيمتي چند برابر پيدا كرده، اما افزايش چند برابري قيمت مسكن معضلات فراواني را براي جامعه به همراه داشته است. افزايش بي رويه قيمت مسكن و كاهش توان مردم را با مقايسه ارزش كنوني وام مسكن ، با چند سال پيش مي توان مشاهده كرد.

چند سال پيش متقاضيان بسيار زيادي بودند که با استفاده از وام 18 ميليون توماني خريد مسکن حتي اگر هيچ نقدينگي ديگري براي افزودن بر توان خريد خود نداشتند، مي‌توانستند صاحب خانه شوند و از اين طريق از خانه به دوشي و معضل مستاجري رهايي يابند.

رفته رفته با افزايش قيمت مسکن به ويژه در کلانشهرهايي مانند تهران، قدرت خريد وام مسکن نيز تحليل رفت و علي رغم افزايش 2 ميليون توماني وام مسكن، متقاضيان مجبور شدند براي ترميم افزايش قيمت مسکن يا وام‌هايي با عناوين ديگر از بانک ها دريافت کنند و يا براي تامين نقدينگي بيشتر به هر دري بزنند. خيلي نياز به محاسبه ندارد، درحال حاضر با وامي كه براي مسكن اختصاص داده شده مي توان بين 2 تا 9 مترخانه درتهران خريد!.

ازطرفي هم با کم شدن توان مردم براي خريد خانه ، بازار اجاره بهاي مسکن داغ تر از قبل شده است و در اين ميان سودجويان نيز در حال ماهي گرفتن از آب گل آلود هستند.

هر سال اجاره‌‌بهاي خانه در شهرهاي بزرگ 15 تا 20‌درصد افزايش مي‌يافت اما نيمه دوم سال گذشته که بازار مسکن با شوک قيمتي همراه بود، علاوه بر افزايش قيمت فروش مسکن، نرخ اجاره بها هم افزايش يافت، به گونه‌اي که در برخي موارد اين افزايش قيمت به بيش از 30درصد رسيده است.

نكته ديگري كه در سال هاي اخير تهيه مسكن را با مشكل مواجه ساخته، تغيير ترکيب هزينه‌هاي سبد خانوارها بوده است. با توجه به آمار بودجه خانوار، سهم هزينه هاي خوراکي و همچنين بهداشت و درمان در سبدهزينه‌هاي خانوار افزايش و سهم هزينه مسکن کاهش يافته است.

از ديرباز تهيه مسكن منوط به داشتن پس انداز و سرمايه مازاد بر درآمد بوده است. اما درحال حاضر خانوارها با كمبود سرمايه براي تامين نيازهاي روزانه رو به رو مي باشد، چه برسد به پس‌انداز و كنارگذاشتن پول براي خريد مسكن!

آنچه مسلم است سياست‌هاي مالي و برنامه‌هاي اجرايي درمورد تامين مسكن، پاسخگوي نيازهاي جامعه نبوده و حتي سو‌ء مديريت‌ها در بخش مسكن موجب به وجود آمدن قيمت‌هاي نجومي و افسارگسيختگي دراين بازار گرديده است. مسولان توجه داشته باشند كه تامين مسكن براي خانواده‌ها امري ضروريست و نمي‌توان آن را با گراني كره،گوشت، برنج و روغن ... مقايسه كرد و به مردم گفت كه نخوريد و يا مدتي نخريد!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي