جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/05/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4496

 يک نکته از هزاران 

آيا عامل تورم اين همه بانک وصندوق هاي سر مايه گذاري نيست ؟ در پاسخ بايد گفت حتما هم چنين است چرا که يکي از ويژگيهاي کشورهاي کم رشد يا کم توسعه يافته وجود بانک‌هاي متعدد و صندوقهاي سرمايه گذاري است. اگر گذري به خيابان‌هاي تهران و حتي شهرستان‌ها داشته باشيم گاهي در بعضي از معابر چندين بانک وصندوق سر مايه گذاري در کنار هم تاسيس شده است .در حاليکه در کشوري که اقتصاد منسجم وسالمي دارد چنين نيست وحتي تعداد بانک‌هاي دولتي آنهم محدود وانگشت شمار مي باشد .انتظار مي رود با استقرار دولت محترم دست اندرکاران اقتصادي طرحي وتدبيري براي اين معضل بينديشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي