جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/05/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4498

 سرمقاله 

 بحرين و انقلاب مداوم

علي رمضاني

با نزديک شدن موعد برگزاري تظاهرات گسترده در بحرين در 14 اگوست، پادشاه بحرين فرماني را به هدف تشديد مجازات‌ها صادر کرد.در اين فرمان، نشست‌هاي عمومي و برگزاري تظاهرات در منامه ممنوع شده اما تحصن در برابر سازمان‌هاي بين‌المللي با اجازه کتبي قابل اجرا است. گذشته از اين نيز مجلس بحرين در پايان جلسه ويژه اخير خود براي تعديل قانون مبارزه با تروريسم در خصوص شماري از توصيه‌ها به توافق رسيد.

در واقع بحرين كه از دو سال قبل شاهد اعتراضات مسالمت آميز براي دستيابي به آزادي و روي کار آمدن نظامي منتخب بوده با سرکوبگري دولت بحرين و همچنين نيروهاي خارجي و منطقه اي مواجه بوده است.

چانچه اخيرا نيز از يك سو جوانان بحريني در اولين روز تعطيلات عيد فطر خيابان اصلي در مناطق مختلف اين کشور را با آتش زدن لاستيک بسته و موجب قطع خيابان هاي اصلي از جمله پل ستره، البديع، استقلال، دار کليب، راس الرمان و خيابانهاي شهر منامه شد و از سوي ديگر هم پس از اعلام موجوديت جنبش تمرد در اين کشور در واقع منامه و آل خليفه به هراس افتاده و با رويكرد و نگاه به ساكت كردن مخالفان و وضع قوانين سختگيرانه، عمليات گسترده امنيتي و برخورد شديد با فعالان و معترضان را پيش از فراسيدن 23 مرداد را گسترده تركرده است.

اين رويكرد سركوب و افزايش فشار و وضع قوانين و رويكردهاي اجباري از سوي دولت بحرين عملا موجب شده است تا رويكردهايي چون اختيارات بيشتر به نيروهاي پليس براي مقابله با اعتراضات واكنشهاي بيشتر داخلي وخارجي را برانگيخته است. چنانچه از يك سو کميسارياي عالي حقوق بشر درباره تشديد برخورد و سرکوب مخالفان در بحرين در پي تغيير قانون به اصطلاح مبارزه با تروريسم هشدار داد و از سوي ديگر هم احزاب و جمعيت هاي مخالف بحريني درپي دستورات حمد بن عيسي آل خليفه براي تعديل و تشديد قوانين درخصوص برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها به اين رويكرد واكنش نشان دادند.

آنچه مشخص است جدا از چنين رويكردهايي چون ممنوعيت برگزاري هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشديد مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعيت و برخورد با جمعيت‌هاي سياسي مورد توجه دولت منامه بوده و هست.

اين در حالي است كه آل خليفه همچنان در برابر مخالفان شيعه مقاومت كرده امتيازهاي حداقلي و ناچيزي كه به مخالفان و انقلابيون شيعه پيشنهاد ميكند فاقد ارزش چنداني است. در اين شرايط با نزديك تر شدن به بيست و سه مرداد عملا منامه تلاش ميكند تا با كمك حاميان منطقه اي و بين المللي خود مانع از تغيير شرايط در بحرين گرددد.

همچنين در كنار اين نيز با بي توجهي به قوانين و ارزشهاي جهاني حقوق بشر و به چالش طلبيدن آشکار سازمان ملل و تعهدات بين المللي بحرين در زمينه محافظت از حقوق مردم عملا ارزشي براي سازمان ملل و اراده جامعه بين المللي نشان نميدهد.. چنانچه اخيرا نيز با تاكيد بر اجراي لغو حق تابعيت انقلابيون از يك سو در برابر حقوق اساسي و ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار گرفته و از سويي نيز با دادن اختيارات بيشتري به نيروهاي پليس براي مقابله با اعتراضات موجب بدتر شدن وضعيت سياسي كشور شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي