جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/07/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4537

 ماندگار بر جريده عالم  

به مناسبت سي‌امين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي، روزنامه آفرينش ضمن فراخوان از مخاطبان روزنامه براي ارسال مقالات و ديدگاه‌هاي خود، هر روزه در صفحه2 برخي مقالات و سخنراني‌هاي آقاي دكتر عبدالله جاسبي را منتشر مي‌كند. 

اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام FUIW

شوراي اجرايي، اجلاس دوازدهم

دانشگاه کويت، کشور کويت، 14 ربيع الاول 1428 هجري، 2 آپريل 2007

سند در مورد موضوع 2.3 از پيش نويس دستور جلسه

(پروژه دانشگاه مجازي اسلامي)

قسمت بيست و دوم

تشريح مدل

براي تعميق راهبرد مدلِ طرح مبتني بر علوم مديريت، مدل ها و راهبردهاي مختلفي براي ترسيم وپياده کردن طرح هاي استراتژيک انجام شده است. گرچه در رابطه با پياده کردن آن، هريک از مراحل توضيح داده شده در مدل برنامه ريزي استراتژيک شامل طيف وسيعي از فعاليت ها است، که نيازمند ابزارهاي مديريت است. يک چنين راهبردي براي برنامه ريزي سيستماتيک و متدولوژيک مي باشد. بخش فعلي اين گزارش درنظر دارد تا مدل بکاربرده شده درطرح دانشگاه اسلامي مجازي را توضيح دهد.

در حقيقت فراساختار مورد نياز براي اين طرح، براساس اجزاء استراتژيک و زمينه هاي مانور تجزيه وتحليل شده است. راه حل ها براساس چشم انداز و نتايج طرح ارائه شده است، همينطور خصوصيت تعامل درگير در قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد ها ارائه شده است.

هدف اين طرح مشخص کردن ظرفيت هاي بالقوه و موجود است. اين طرح همچنين اصول راه حل هاي عملي را تشريح مي کند. نتايج اين طرح توضيح مدل طراحي استراتژيک است به گونه اي که سطح عملياتي دانشگاه مجازي اسلامي را تسريع نمايد، و يک قالب عملياتي سالم را به عنوان قدم اساسي در طراحي مطرح نمايد، بدين ترتيب اين بخش خلاصه از گزارش ابزارها، وسايل وراهبردها بکار گرفته شده درتهيه طرح استراتژيک از دانشگاه اسلامي مجازي را جمع بندي مي نمايد.

مدل زير طرح کلي دانشگاه اسلامي مجازي را نشان مي دهد:


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي