جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/09/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4581

 يک نکته از هزاران 

 برنامه‌ها و طرح‌هاي مدون دولت‌ها بايد صرفاً در جهت آرامش و ارائه خدمات به مردم كشور باشد. اما بعضاً ديده شده كه طرح‌ها و برنامه‌هاي نيمه تمام و يا در دست احداث دولت براي مردم حاشيه‌ها و مشكلات فراواني را به وجود آورده است. متاسفانه درطي اين چند سال مدام شاهد كلنگ زني‌هاي بي برنامه در طرح‌هاي مختلف عمراني، اقتصادي و رفاهي در استان‌هاي كشور بوديم كه متاسفانه بسياري از آنها به سرانجامي نرسيده و حتي ضررهايي را متوجه مردم آن منطقه ساخته است.

به عنوان مشت نمونه خروارفرودگاه شهررشت يكي از اين طرح‌هاست كه با گذشت 15 سال از زمان احداث آن همچنان زمين‌هايي كه متعلق به مردم بوده و احتمالا براي طرح‌هاي گسترش فرودگاه مدنظر قرار گرفته، تكليفشان مشخص نيست و به مالكان اجازه خريد، فروش و يا ساخت و ساز در اين زمين‌ها داده نمي شود.

اين دست مشكلات فراوان است، لطفا مسولان پيگير مشكلات مردم باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي