جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/09/09 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4585

 سرمقاله 

 قلمرو ناپيداي ديپلماسي عمومي در ژنو

مهدي بيک

بررسي کنش ها وواکنش هاي عمومي مردم ايران در شبکه هاي مجازي و دامنه هاي ارتباطي مدرن نسبت به توافق بزرگ هسته اي، رازهاي ناگشوده بسياري را براي فعالان حوزه تحليل و محققين علوم ارتباطي نمايان مي کند، که در سطح رسانه هاي عمومي نيز بايد نسبت به ابعاد گوناگون آن توجه داشت.آنچه که اين روزها در سطح وسيعي به آن پرداخته مي شود عکس العمل هاي ظاهري مردم است(که در جاي خود بايد به آن پرداخته شود)اما در زير پوست زندگي واقعي، عکس العمل هاي مجازي ايرانيان نيزدر خصوص اين روزنه تازه، چندان خالي از لطف نخواهد بود...

ماجراي توافق هسته اي ايران با گروه 5+1فرصت مناسبي بود تا از ظرفيت هاي غير قابل انکار شبکه هاي اجتماعي درراستاي سازماندهي فکري و عملياتي اهداف راهبردي کشور استفاده شود.

ارزيابي افکار وعقايد ترسيمي کاربران ايراني شبکه هاي اجتماعي مجازي در روزهاي قبل و ساعات پس از توافق هسته اي ايران با غرب، گوياي اين واقعيت روشن است که عکس العمل هاي عمومي ايرانيان در اين شبکه ها پيرامون گشايش هسته اي، به وجود آورنده قويترين جريان سيال رسانه اي اين شبکه ها، طي روزهاي اخير بوده است.

براساس آمارهاي محتوايي گوگل پلاست ، توئيتر وشبکه اجتماعي فيس بوک در محدوده زماني انتخاب ظريف به سمت سرپرست تيم مذاکره کننده ايراني تا توافق بزرگ 24نوامبر (3اذرماه) اتمسفري سرشار از وحدت، اميد واعتماد، در انعکاس اظهارات مردم در شبکه هاي اجتماعي مشاهده شده که در ادامه به عنوان اهرم فشار افکار عمومي ايران در تقابل با طرف هاي غربي عمل خواهد کرد. نمونه روشن چنين اهرم فشار گسترده اي را، مي شد در جريان اعتراضات فيس بوکي ايرانيان به فابيوس فرانسوي به عينه مشاهده کرد که گستره وسيعي از کامنت هاي اعتراضي ايرانيان را به گوش وزير امور خارجه فرانسه رساند.

بر اساس آمارهاي مستند در بازه زماني حدودا 1ماهه مذاکرات تا حصول به توافق، بيشتر از 140هزار توئيت به وسيله کاربران ايراني توئيتر ايجاد شده که براثر آن، رکورد بيشترين فضا سازي ايجاد شده در اين شبکه شکسته شد. جالب اينجاست که مکالمه تلفني روحاني واوباما به عنوان قويترين جريان امسال توئيتر در يک ماه گذشته برآورد شده است.

مقايسه تطبيقي در خصوص محتواي موضوعي اين داده ها نشان مي دهد که حدودا70 درصد ازمجموعه اين توئيت‌ها، منحصر به محمد جواد ظريف است ، کمتر از 20درصد هم دکتر روحاني را مورد خطاب قرار داده‌اند،اين در حالي است که 2 درصد از توئيت‌ها مربوط به لفاظي هاي نتانياهو واعتراض ومخالفت هاي ايرانيان با او ست، ضمن اينکه 13درصد توئيت‌ها نيز اوباما را مورد خطاب قرار داده است.

از ميان پيام هاي فيس بوکي که بيشترين لايک را داشتند نيز مي‌توان به کامنت هايي چون "يا همه باهم مي بريم ويا همه با هم مي بازيم"، "درود بر شهيدان هسته اي" "توافق شد غني‌سازي به رسميت شناخته شد" ، اشاره کرد که بررسي ابعاد گوناگون آن مهر تاييدي بر ظرفيت هاي بالاي اين شبکه ها در حوزه استيفاي منافع ملي ايرانيان خواهد زد.

پردازش تخصصي چنين آمارها واطلاعاتي ، ما را متوجه اين نکته مي سازد که افزون بر ساحت رسمي ديپلماسي دولتي، عرصه وقلمروي ديگري با همان وسعت وتاثيرگذاري(اگر نگوييم عرصه اي بسيار گسترده تر ازآن)وجود دارد که در زماني که پاي لابي هاي پشت پرده وقدرت چانه زني سياست خارجي از حرکت بازميماند، مي توان بر بالهاي جادويي آن سوار شد و مبتني بر آن به رفيع ترين قلل توفيق رسيد.

چنين جايگاهي قلمروي ناپيداي ديپلماسي عمومي است و شبکه‌هاي اجتماعي مجازي، مهمترين بخش از اجزاي متکثر چنين فضايي را شامل مي شوند، اگر اين واقعيت را درک کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي