جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/10/17 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4614

 آغاز ثبت‌نام در تکميل ظرفيت فني و حرفه‌اي 

ثبت‌نام براي پذيرش در مرحله تكميل ظرفيت برخي از كدرشته‌هاي تحصيلي در آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال 92 از امروز دوشنبه آغاز شد.

امکان انتخاب 20 کدرشته

به گزارش آفرينش داوطلباني كه در آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني وحرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال 1392، ثبت‌نام و شركت کرده‌اند (اعم از حاضرين و غائبين) و نيز داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام نکرده‌اند، مي‌توانند در اين مرحله شرکت کنند.

پذيرش در مرحله تكميل ظرفيت براي بهمن ماه سال 92 در برخي از كد رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براساس نمره آزمون و از بين شركت‌كنندگان در آزمون و براي برخي از كدرشته‌هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي در آزمون پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم) صورت خواهد گرفت.

متقاضيان مي‌توانند براساس شرايط و ضوابطي كه در اطلاعيه اين سازمان منتشر خواهد شد با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش به نشاني:www.sanjesh.org و پرداخت مبلغ 35 هزار ريال وجه ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته اقدام کرده و 20 کد رشته را انتخاب کنند.

مهلت ثبت‌نام در اين مرحله از روز دوشنبه 16 دي ماه تا 21 دي ماه اس و ظرفيت پذيرش در اين مرحله 85 هزار و 457 نفر است که از اين تعداد 680 نفر براي دوره‌هاي روزانه و 444 نفر براي دوره‌هاي شبانه دانشگاه فني حرفه‌اي و 84 هزار و 333 نفر براي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي غير دولتي پذيرش مي‌شوند. جدول كدرشته محلهاي مربوط از بعدازظهر روز يكشنبه 15 دي ماه بر روي سايت سازمان قرار داده شده است.

فقط داوطلبان شاخه فني و حرفه‌اي، كاردانش و يا هنرستان نظام قديم مي‌توانند در اين مرحله شركت کنند و داوطلبان شاخه نظري مجاز به شركت نيستند.داوطلباني مجاز به شركت در اين مرحله و انتخاب رشته‌هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي هستند كه حداکثر تا زمان ثبت‌نام (16 ديماه 92) موفق به اخذ گواهينامه پايان‌ تحصيلات‌ دوره متوسطه‌ نظام‌ جديد در شاخه فني و حرفه‌اي و يا شاخه كاردانش شده اند.

تبصره : در رشته‌هاي مراكز آموزشي دانشگاه فني و حرفه‌اي كه پذيرش در آنها براساس نمره كل اكتسابي در آزمون برگزار شده در تاريخ 25 مرداد 92 است، داوطلباني مي‌توانند متقاضي شوند كه حداكثر تا تاريخ 30 بهمن ماه 92 (پايان نيمسال اول سال تحصيلي 93-92) موفق به اخذ گواهينامه پايان‌ تحصيلات‌ دوره متوسطه‌ نظام‌ جديد در شاخه فني و حرفه‌اي و يا شاخه كاردانش شوند.

آن دسته از داوطلباني كه در يكي از رشته‌هاي تحصيلي آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد سال 1392 پذيرفته شده‌اند، با رعايت ضوابط مربوط و درنظر گرفتن تبصره‌هاي ذيل مي‌توانند متقاضي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مندرج در اطلاعيه مذكور شوند اما در صورت قبولي نهايي قبولي قبلي آنان «كان‌لم يكن» تلقي شده و همانند دانشجوي انتقالي با آنها رفتار خواهد شد. داوطلباني كه در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد سال 1392 ثبت‌نام نكرده‌اند، مي‌توانند در اين مرحله ثبت‌نام کرده و صرفاً مجاز به انتخاب رشته‌هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (رشته‌هاي مربوط به موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) خواهند بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي