جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/11/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4641

 در استان 

 نقش بذر در افزايش توليد برنج و نياز به برنامه‌ريزي اصولي

ساري - عبدالرحيم ديوسالار

اكنون بخش عمده‌اي از بذور مصرفي شاليکاران به صورت خودمصرفي و از کشتزارها تهيه مي‌شودو به يقين تمامي بذور مصرفي شاليكاران در شرايط ايده‌آل توليد نشده و دستيابي به توليد بالا با استفاده از اين بذور عملي نخواهد بود.

مديرزراعت سازمان جهاد کشاورزي مازندران مي‌گويد: براساس پيگيريهاي به عمل آمده با توجه به نياز بذري برنجكاران استان، امسال توسط مركزتحقيقات برنج كشور(معاونت امل) براي سلكسيون (انتخاب) ژرم پلاست ارقام محلي به منظورافزايش توليداين ارقام در دستور كار قرار گرفت.

مهندس حسن عنايتي در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در سال جاري قراراست ميزان 500تن بذرشالي پرمحصول از طبقه گواهي شده بين كشاورزان از نيمه دوم بهمن ماه توزيع شود و كشاورزان مي‌توانند با مراجعه به مراكز جهادكشاورزي نسبت به دريافت آن اقدام كنند.

اين كارشناس معتقد است: به دليل ذائقه مصرف‌کنندگان براي استفاده از ارقام معطر و توجه شاليکاران به کشت ارقام زودرس براي فرار از خشکسالي و خسارت نسل سوم کرم ساقه‌خوار، گسترش کشت ارقام پرمحصول با محدوديت مواجه است.

او اعتقاد دارد: با توجه به ايده توسعه کشت ارقام پرمحصول، اکنون تنها بذور10 درصد سطح زيرکشت استان از طريق سازمان جهاد کشاورزي تأمين و تحويل شاليکاران مي‌شودکه اين مقدار بسيار پايين بوده و نسبت به سطح زيركشت تكافوي نياز آنان را نمي‌دهد و براي توليد حداکثري، رضايتبخش نيست.

او مي‌گويد: استفاده از ارقام پرمحصول و برنج هيبريد و استفاده از بذور مرغوب و سالم و اعمال مديريت صحيح اين امکان را ايجاد خواهد کرد که در يک زمان معين در زمينه برآورده کردن نياز برنج خود به مرز خودکفايي رسيده و اضافه بر آن وابستگي به واردات برنج که تحت تأثير نوسانات ناشي از تجارت جهاني برنج است، کم شود.

مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي مازندران افزود: فناوري برنج هيبريد به منظور توليد پايدار آن نقش موثري را ايفا مي‌کند و ارقام هيبريد به ميزان20درصد بيشتر از ارقام اصلاح شده شرايط مساوي توليد خواهند داشت.عنايتي گفت: بنابراين با توجه به نقش و اهميت بذر در افزايش توليد برنج که به طور متوسط باعث افزايش توليد حدود ده درصد از طريق بذور مرغوب مي‌شود، جا دارد که برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري اصلي در اين مورد انجام گيرد.

مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي مازندران گفت که پروژه ساماندهي توليد و فرآوري بذر داراي چهار برنامه اجرايي توليد بذر بوده که برخي توسط بخش دولتي و برخي نيز بامشارکت بخش خصوصي و نظارت و کنترل دقيق موسسه تحقيقات برنج و موسسه ثبت كنترل وگواهي بذر قابل اجرا است.اوتهيه و توليد بذر نوکلئوس، سوپر اليت، اليت و مادري تهيه بذور گواهي شده توليد لاينهاي والد برنج هيبريد شامل لاينهاي نرعقيم، نگهدارنده و برگرداننده باروري به صورت ايزوله و توليد بذر هيبريد تجاري رابه عنوان عمليات اجرايي اين برنامه برشمرد.

مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي مازندران اعتقاد دارد: شرايط فعلي توليد بذر نشان‌دهنده کندي حرکت توليد بذر است و با اجراي پروژه‌هاي توليد بذر با همکاري بخش خصوصي و تخصيص تسهيلات و اعتبارات لازم، به طور يقين توليد بذر روند رو به رشد را خواهد داشت و مشکل تأمين بذر مناسب كشاورزان برنجكار نيز برطرف خواهد شد.

عنايتي گفت که ارتقاي دانش فني بهره‌برداران کشاورزي چه از نظر ميزان اگاهي تجربي و چه از نظر دانش علمي به گونه‌اي که بتوانند از ظرفيتهاي بالقوه موجود در بخش حداکثر استفاده را کنند، ضروري است.اواضافه كرد: براي رفع اين نقيصه، کارشناسان کشاورزي که درحال حاضر بيشتر آنها در سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي متشکل شده‌اند، مي‌توانند در قالب مهندسين ناظر براي افزايش راندمان توليد، ارتقاي بهره‌وري و درنتيجه توسعه بخش کشاورزي نقش موثري ايفا کنند.

مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي مازندران اهداف اين پروژه را به کارگيري و انتقال يافته‌هاي علمي و تحقيقاتي در مراحل مختلف عمليات کشاورزي، شامل مراحل تهيه زمين، کاشت، داشت و برداشت، ارائه به موقع خدمات فني و آموزشي و مصرف بهينه نهاده‌هاي مختلف کشاورزي بيان كرد.عنايتي تاكيدكرد: برنامه‌ريزي تجزيه نمونه‌هاي خاک به منظور مشخص کردن وضعيت حاصلخيزي اراضي زير کشت، ايجاد بانک اطلاعاتي، مصرف بهينه کود، حفظ محيط زيست از راههاي افزايش اين محصول است.مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي مازندران بهره‌برداري پايدار از توان توليدي منابع خاک و آب، شناسايي مناطق دچار کمبود عناصر غذايي و ارائه توصيه خاص براي اين مناطق راازديگر راههاي افزايش اين محصول دانست.

عنايتي متعادل کردن و جلوگيري از مصرف بي‌رويه کود در مناطقي که از نظر عناصر غذايي در حد کافي هستند، پيش‌بيني افزايش تقريبي افزون بر10 درصد در عملکرد برنج براي زمينهاي زراعي مازندران و اجراي آزمون خاک توسط نمونه برداري خاک، تجزيه خواص فيزيکي شيميايي و عناصر غذايي را از اهداف اجراي پروژه مديريت فني و ارتقاي به زراعي کشتزارهاي برنج اعلام کرد.

مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي مازندران مي‌گويد: علم حاصلخيزي خاک نقش بسيار مهمي در افزايش توليد در واحد سطح دارد و حاصلخيزي خاک و کاربرد متعادل کودهاي شيميايي براي رسيدن به توليد بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد. به گفته عنايتي،ازت گلوگاه رشد بوده و اين عنصر سبب رشد رويشي شده و مصرف کودهاي ازته بايد برابر با زمان نياز گياه باشد تا علاوه بر افزايش عملکرد و بهبود کيفيت، بازيافت کودهاي پويا نيز افزايش يابد.اين كارشناس معتقداست: نوع خاک، مقدار و زمان مصرف کود، تاريخ کشت، آبياري، آفات و بيماريها در کارايي کودهاي ازته دخالت دارند و لذا مصرف متعادل آن در تغذيه گياهي ضروري است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي