جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/11/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4641

 يادداشت 

 کشف استعدادها، ضامن موفقيت فوتبال ايران

علي شکري

بدون ترديد اهميت توجه به رده هاي پايه درهررشته اي متضمن موفقيت آن رشته ورزشي درسال هاي آينده است.درخصوص فوتبال نيزاين مسئله صدق مي‌کند. ساليان سال که عنوان مي شود براي موفقيت درميادين بزرگ بايد تيم‌هاي پايه و نونهالان و نوجوانان را دريافت و به آنهااهميتي صد چندان داد.

ولي سئوال اينجاست که اين قضيه تاچه حد عملي مي شود و درحد حرف باقي نمي ماند؟

چراهرچه سن بازيکنان ما از نونهالي به بالاتر مي‌رود نتايج ضعيف تر مي‌شود؟

چه اتفاقي مي افتد که با افزايش سن نفرات نتايج بدترمي‌شود و دلايل اين ناکامي ها وريشه مشکلات کجاست؟

دلايل مختلفي را مي توان براي اين ضعف ها عنوان داشت که عمده ترين آن را بايد ضعف در آموزش عنوان کنيم. البته نتيجه گرايي به جاي برنامه ريزي وآينده نگري، نوع آموزش درفوتبال ايران، روابط غيرمنطقي حاکم برفوتبال، کم توجهي به فوتبال درآموزش پرورش، اطلاعات اندک خانواده ها از نقش ورزش درسلامت فرزند خود وجامعه، استفاده ابزاري ازورزش، عدم اعتقاد راسخ به فوايد ورزش، مشکلات اقتصادي خانواده ها، توجه اندک به استعداديابي وپرورش نخبه ها، نوع برگزاري مسابقات، اتفاقات غيرورزشي چون صغرسن و دوپينگ، کميت به جاي کيفيت در آموزش، نگاه اقتصادي و درآمدزايي در آموزش و نظارت اندک برمدارس فوتبال عمده ترين مشکلات اين بخش مي باشد. فوتبال ما در بحث آموزش با مشکلات عديده اي روبروست. بازيکن 7 تا 14 سال در کشورما با نبوغ واستعداد ذاتي خودش بازي مي‌کند ودراين بخش نه به پول نياز است، نه آموزش مي‌خواهد و نه به عوامل جانبي نياز دارد. در واقع جايي که بايد استعداد کشف شود وبراي پرورش آن اقدام گردد همين جاست. وقتي سن بازيکن از 13 ، 14 سالگي مي‌گذرد شناخت نسبي از جامعه بدست مي آورد، وارد مرحله جديدي اززندگي خود مي‌شود، والدين هم براي پيشرفت وي دست بکار مي‌شوند و اقدامات غيرفوتبالي شروع مي‌شود و چون فرد مستعد به جايي وصل نيست ازچرخه پيشرفت خارج شده و به جاي اين استعداد نخبه فردي ناز پرورده و کم استعداد به غلط عضو تيم مي‌شود. حال بازيکن مستعدي که خانواده‌اش به نان شب خود محتاج است چطورمي تواند با اين وضع دوام بياورد و چطور مي تواند رقابت کند.حتي بزرگان نامي فوتبال کشور خودمان هم متعلق به قشر متوسط وضعيف جامعه مي باشند و نازپرورده هايي که با رابطه و به ناحق وارد اين فوتبال شده بودند خيلي زود به ورطه نابودي رفتند و فراموش شدند و فقط سرمايه کشور بيهوده به هدررفت. پس بهتر است راهي بيابيم تا بازيکن مستعد ونخبه‌اي که با دستفروشي، گلفروشي، سبزي فروشي و دوره گردي در ساعات گرم تابستان و سرماي سرد زمستان کارمي‌کند تا هم کمک خرج خانواده باشد و هم ساعتي فوتبال بازي کند ناشناخته نماند و از اين استعداد به بهترين شکل ممکن استفاده شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي