جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/01/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4677

 بحران درياچه اروميه يک بحران ملي و بين‌المللي است 

 اروميه - خبرنگارآفرينش

سعادت گفت: بحران درياچه اروميه يک بحران ملي و بين‌المللي است؛ لذا همه ما بايد براي نجات آن تلاش کنيم و براي نجات آن همه بايد مشارکت داشته باشند.سعادت، استاندار آذربايجان غربي، با تأکيد بر اينکه درياچه اروميه تنها متعلق به آذربايجان غربي نيست، افزود: بحران درياچه اروميه يک بحران ملي و بين‌المللي است، لذا همه ما بايد براي نجات آن تلاش کنيم و براي نجات آن همه بايد مشارکت داشته باشند.

سعادت در گفت وگو با خبرنگاران با تأکيد بر اينکه بحران درياچه ي اروميه بيشتر ناشي از سوء مديريت و درواقع دخل و تصرف بي‌رويه در طبيعت بوده است، ادامه داد: تصميمات و اقدامات دولت يازدهم درخصوص احياي درياچه ي اروميه شامل تصويب طرح احياي درياچه ي اروميه در اولين نشست هيأت دولت، تشکيل کارگروه نجات درياچه اروميه و انتخاب عيسي کلانتري به عنوان مجري ستاد احياي درياچه اروميه نشانگر عزم جدي دولت در نجات اين درياچه است.سعادت در ادامه با اشاره به اينکه دستگاههاي ذي‌مدخل در بحث نجات درياچه اروميه بايد وظايف و تکاليف خود را بشناسند و به آن عمل کنند، افزود: بخشي از وظايف تعريف شده درخصوص احياي درياچه اروميه مربوط به دستگاههاي اجرايي، بخشي مربوط به دستگاههاي منطقه‌اي مديريت عمومي و بخشي هم مربوط به دستگاههاي هميار و پشتيبان است که همه اين سازمان‌ها و دستگاهها بايد با هماهنگي و تقسيم وظايف، اهداف موردنظر را در خصوص نجات درياچه اروميه پيش ببرند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي