جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/01/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4682

 گزارش 

 الهام درستيان، مشاور دانشگاه آزاد اسلامي:

مردم بم براي حل مسائل روانشناختي ناشي از زلزله همچنان نياز به حمايتهاي تخصصي دارند

قسمت دوم

- مردم بم حضور روانشناسان را در اوايل زلزله مشاهده نمودند پس چرا نتايج مطلوب بدست نيامد اين ناشي از کار سازمان نيافته و مقطعي بود يا ناشي از عمق آسيبها ؟

حضور روانشناسان در زلزله بم به نظرم در دوبخش بود. يکي بلافاصله بعد از زلزله و يکي هم مدتي پس از زلزله.در زمان بحران نقش روانشناسان به عنوان افرادي که مهارتهاي ناشي از آرامسازي آسيب‌ديدگان در بحران را ايفا کردند قابل تقدير است.

اما چون روانشناسي بحران به صورت تخصصي و سازمان يافته در ماهها و سالهاي بعد از زلزله پيگيري نشد و اقشار مختلف مردم نتوانستند از خدمات روانشناختي پس از بحران استفاده کنند، بنابراين طبيعي است که اضطراب پس از سانحه در بسياري از مردم درمان نشد و امروز پس از گذشت ده سال شاهد عواقب آن هستيم.

- براي حضور مشاوران متخصص در بم چه بايد کرد ؟

به عنوان يک روانشناس وظيفه خود مي‌دانم که از تمام کساني که در اين رشته فعاليت مي‌کنند تمنا کنم که اگر مي‌توانند در زمينه مسائل گفته شده کمکهاي تخصصي و سازمان يافته که نگاهي درمانگرا داشته باشند نه آزمايشي، به شوراي شهر بم اعلام آمادگي نمايند و اين يعني نيازي شبيه همان نياز روزهاي اول زلزله بم که همه ما را ملزم به کمک به بم نمود.

طي صحبتي که با اعضاي شوراي شهر بم و در صحن شوراي شهر داشتم به استقبال هر گونه ياري در مباحث ذکر شده مي‌آيند و همچنين دريافت پکيجهاي آموزشي در زمينه ارتقاي سطح فعلي به خصوص جهت آموزش مشاوران و روانشناسان شهر را ضروري مي‌دانستند، لذا از همه اشخاص حقيقي و حقوقي نيز که در توليد اين پکيجها نقش دارند طلب ياري و مساعدت
دارند.

- اکنون شهر بم خصوصا مدارس خالي از مشاور و کمکهاي مشاوره نيستند، سطح تخصصي مشاورين بومي را چطور ارزيابي مي‌نمائيد؟

خوشبختانه مشاوران امروز بم از اطلاعات علمي که دارند نهايت استفاده را مي‌کنند، اما بسياري از مسائل بم خاص و تخصصي هستند. سطح تخصصي و مهارتهاي کافي اکثر مشاوران و روانشناسان بم در حل عميق اضطراب پس از سانحه، التيام سوگ، آسيبهاي اجتماعي و مشکلات ارتباطي درون خانواده ناشي از بحران زلزله کافي نيست و ايشان به طور ويژه، ضمن در نظر گرفتن شرايط بومي، نياز به حمايتهاي آموزشي تخصصي دارند. متاسفانه تعداد مشاوران و روان‌درمانگران داراي مدرک کارشناسي ارشد بم انگشت‌شمار هستند و اين شهر از دکتراي روانشناسي نيز برخوردار نيست.

اين به مثابه اين مثال است که در شهري که حدود يکصد هزار مجروح دارد جراح و يا پزشک متخصص حضور ندارد.

در بم مشاوران با انبوهي از مراجعين در مسائل مختلف و پيچيده در ارتباط هستند که ناشي از بحران زلزله، گذر از دوره بازسازي و مسائل پس از آن مي‌باشد.لذا لازم است متوليان امر و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاهها در امور تخصصي روانشناسي به کمک بم بشتابند.

- در اين اقامت کوتاه استقبال مردم بم را از کارگاههاي مهارت اجتماعي چطور ديديد؟

مردم بسيار تشنه دريافت اين خدمات هستند و از اين حوزه استقبال شاياني به عمل آمد. مردم بم مردماني اصيل، مهمان‌نواز و با ريشه‌هاي غني فرهنگي و تاريخي‌اند و انسجام اجتماعي خوبي در بم وجود دارد و خودشان نيز سعي دارند به يکديگر کمک کنند تا اين مشکلات را پشت سر بگذارند. علاوه بر اين در شهر ديده مي‌شود که بسياري از آنان در اندوهي عميق به سر مي‌برند، هنوز سياهپوشند و آنان که رنگ لباسشان را عوض کرده‌اند هنوز گذر از سوگ را باور نکرده‌اند و حتي بسيار کم مي‌خندند.

تدوين برنامه‌اي هدفمند، کاربردي و همه‌جانبه براي ارتقاء سلامت روان در بم از نيازهاي اساسي مردم اين شهر است. بم پس از ده سال براي برخاستن در حوزه روانشناختي، عزمي دوباره لازم دارد ازسوي همه افراد توانمند در اين حيطه.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي