جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/01/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4684

 سرمقاله 

 راه‌هاي ديگري هم براي خدمت و مطرح شدن هست !

حميدرضا عسگري

همواره سعي براين داشتيم با تكيه برمعضلات و مشكلات اجتماعي، زبان گوياي مردم در قبال مسئولين باشيم و دغدغه‌هاي جامعه را به "درود‌ها" و "مرگ بر ها" الويت ندهيم و نخواهيم داد.

درچند روز گذشته موضوع دفن "ريچارد فراي" ايران شناس و صاحب كرسي دانشگاه هاروارد درزمينه مطالعات ايران، در اصفهان فضاي سياسي و اجتماعي كشور را پرهياهو كرده است.

به طوري كه برخي افراد و گروه‌ها، به جوسازي‌هاي بي مورد دست زده و با جاسوس خواندن اين دانشمند دوستدار ايران، توجه و شانتاژهاي رسانه‌هاي خارجي را به سمت كشورمان معطوف ساخته‌اند.

بحث ما درمورد حمايت از دفن ريچارد فراي و يا حمايت از جريان سياسي خاصي نيست، چون جسم فراي درهركجاي اين كره خاكي كه دفن شود، بازهم نام و آثار او و خدماتي كه وي در تعالي و شناساندن فرهنگ و تمدن ايران زمين داشته ازبين نخواهد رفت.

خدماتي كه ارزش آن بيش از اقدامات بسياري از كرسي نشينان و سياسيوني است كه به دنبال منافع شخصي و حزبي خود هستند، تا آرامش و صلابت كشور...!

قصد پرداختن به ادعاهاي برخي افراد كه فراي را جاسوس خوانده‌اند و يا اينكه چطور اين شخصيت علمي در سفرهاي متعددش در چند سال گذشته به ايران به عنوان جاسوس شناخته نشد و حتي از سوي دولت قبل مورد تقدير قرار گرفت را نداريم، چون ناگفته قصد و نيت سياسي هوچي گران دراين زمينه اظهرمن الشمس است.

اما دغدغه ما دفاع از آبرو و حيثيت ايران و ايراني است كه از سوي برخي مورد هجمه و سياه نمايي قرار گرفته است. امروز تمام دنيا درحال نظاره ايران است و دشمنان در پي اين هستند كه ايرانيان را ملتي خشونت طلب و افراطي جلوه دهند، و يك عده با گرايشات خاص سياسي با اين دست اقدامات خود آب به آسياب دشمن مي‌ريزند.

موضوع دفن شدن و يا نشدن ريچارد فراي در خاك ايران نيست!، بلكه نوع نگاه مجامع علمي و افكار عمومي دنيا به عملكرد ايرانيان است و مشاهده مي‌كنند كه ما هيچ احترامي براي امثال فراي كه تمام عمر خود را صرف شناساندن تمدن ايراني به جهانيان كرده، قائل نيستيم.

جداي از اين بحث بسياري از استادان و دانشمندان كشورمان كه در دانشگاه‌هاي خارجي به تحقيق و تدريس ايران شناسي مشغول هستند، چگونه مي‌توانند در مقابل دانشجويان و ديگر اساتيد خارجي سربلند كنند و اين عمل ناپسند در داخل ايران را توجيه كنند؟!

متاسفانه سياست دركشورما در تمام حيطه‌هاي علمي، ورزشي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي، رسوخ كرده و سياسيون ما براي رسيدن به اهداف و منافع خود از دست يازيدن به هر اقدامي ابايي ندارند و حاضرند از حيثيت و آبروي يك ملت بگذرند ولي به اهداف خود كه همانا تخريب رقيب سياسي است، برسند.

اما بارديگر ازجانب مردم به اين افراد و گروه‌هايي كه باعملكرد خود درپي سياه نمايي حس و عواطف انساني و ايراني هستند، عرض مي‌كنيم كه راه‌هاي بسياري براي مطرح شدن و يا رسيدن به منافع حزبي و گروهي وجود دارد.

خدمت به ايران صرفاً داشتن پست و مقام رسمي نيست، بلكه يك دانشمند و فرهيخته با يك كتاب و يا يك بيت شعر، صلابت و اصالت ايراني را براي يك عمر ماندگار مي‌كند.

كمي در اعمال خود تامل و مرز بين خدمت و خدشه به حيثيت ايران و ايراني را واكاوي كنيد، راه‌هاي ديگري هم براي مطرح شدن هست...!

مرا سر نهان گر شود زير سنگ از آن به كه نامم بر آيد به ننگ

به نام نكو گر به ميــرم رواست مرا نام بايد كه تن مرگ راست


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي