جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/01/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4685

 معاون وزير علوم‌:
 تاريخ امتحانات دانشگاه‌ها به دليل جام‌جهاني تغيير نمي‌کند 

 
معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم تاکيد کرد:‌ تاريخ امتحانات پايان ترم جاري دانشگاه ها به دليل برگزاري مسابقات جام جهاني تغيير نخواهد کرد.به گزارش (ايسنا)-منطقه خوزستان، دکتر سيدضياء هاشمي در مراسم توديع و معارفه سرپرست دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان با بيان اينکه مديريت، بار امانت است و در فرآيند تغيير و تحول رييس دانشگاه اين امانت از دست اميني به دست اميني ديگر سپرده مي شود، اظهار کرد: دانشگاه به اعتبار اعضاي فعال در آن شامل اساتيد، دانشجويان و کارمندان هويت پيدا مي کند و هويت يک دانشگاه به امکانات و ساختمان هاي آن نيست.

اعضاي موجود در دانشگاه روح دانشگاه هستند و به برکت وجود اساتيد دانشمند و جوانان دانش طلب است که دانشگاه روح پيدا مي کند.

وي افزود: دانشگاه بدون دانشجو و استاد هيچ است و در نتيجه مديريت دانشگاه نيز موظف است که شرايط لازم براي فعاليت با نشاط اساتيد و دانشجويان در فضاي دانشگاه و در جهت حرکت علمي را فراهم کند. حضور منطقي اين گروه ها در دانشگاه موجب مي شود که فضايي مطلوب در دانشگاه فراهم شود و اين عناصر در درون دانشگاه و در بستري مناسب به هم پيوند مي خورند و موچب رشد دانشگاه مي شوند.

هاشمي تصريح کرد: اگر در محيط دانشگاه، دانشجو تنها به فکر گذران کلاس ها باشد و استاد هم بنا به وظيفه اداري و سازماني در کلاس حضور يابد و حقوق خود را دريافت کند، دانشگاه به جايي نمي رسد. چه چيزي دانشگاه را افتخارآفرين مي کند و آن چيست که موجب مي شود يک دانشجو سر بلند کند و با افتخار بگويد دانشجو هستم؟ آن روح حاکم بر دانشگاه است که مي تواند اين فضا را افتخارآفرين کند.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم تاکيد کرد: مديريت دانشگاه با مديريت يک سازمان يا کارخانه و اداره متفاوت است؛ در فضاي دانشگاه شخصيت و هويت افراد شکل مي گيرد. دانشگاه تنها يک سازمان نيست، بلکه يک نهاد هويت بخش است و به دانشجو، استاد و کارمندش هويت مي دهد.

دانشگاه محل پويش و رشد علمي است و در نتيجه بايد داراي روح پرهيجان و چالاک باشد و اين زماني اتفاق مي افتد که دانشجويان از صميم قلب به دنبال کسب دانش باشند، نه اينکه اگر کلاسي تعطيل شد دانشجو خوشحال شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي