جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/01/31 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4687

 روش ترميم رحم ابداع شد 

 روش ترميم رحم از سوي دکتر ابوطالب صارمي ،متخصص زنان وزايمان ،فوق تخصص ناباروري ورييس مرکز تحقبقات سلولي ابداع شد .به گزارش آفرينش وبه نقل از روابط عمومي مرکز تحقبقات سلولي صارمي ،جزييات مربوط به اين روش چندي پيش درا نتشارات "ال سوير "(ELSEVIER )که جزءناشران مقامات تراز اول دنيا در حوزه پزشکي به شمار مي رود چاپ شد .

دکتر ابوطالبي صارمي در يک نشستي خبري که با حضور نمايندگان رسانه هاي گروهي کشور برگزار شد در مورد جزييات اين روش گفت :تکنيک "آدنوميومکتومي " در زنان مبتلا به آندومتريوز شديد رحمي به کار مي رود که در اين تکنيک به جاي خارج کردن رحم ؛نسبت به ترميم وباسازي آن اقدام مي شود .وي ادامه داد :تکنيک فوق به منظور درمان زنان دچار آندمتريوز که بافت عضلات رحمشان دچار تخريب شده يا کساني که بر اثر فشار فيبرم داراي خونريزي شديد،درد ،سقط هاي مکرر و ناباروري هستند کاربرد دارد .

دکتر صارمي با اشاره به اينکه "آدنوميوز "به ضخيم شدن جدار رحم در نتيجه حضور نابه جاي بافت آندومتر در لايه هاي عضلاني رحم گفته مي شود ،يادآور شد :در منابع وکتاب هاي رفرانس پزشکي ،روش جراحي برداشتن کامل رحم (هيستر کتومي )به عنوان روش انتخابي در درمان اين بيماري معرفي شده است .وي تصريح کرد :براي افردي که به دليل تمايل شخصي يا به دلايل اعتقادات مذهبي يا فرهنگي ويا تمايل به بارداري مجدد ،خواستار حفظ رحم خود هستند ،روش برداشتن بافت هاي غير طبيعي (آدنوميومکتومي)قابل انجام است .

رييس مرکز تحقيقات سلولي صارم گفت :تکنيک هاي موجود انجام آدنوميومکتومي با افزايش امکان پارگي خود به خودي رحم ،بروز چسبندگي وميزان عود نسبتا بالايي همراه هستند که نياز به ارتقاي اين تکنيک را ايجاب مي کرد .وي افزود در مطالعه حاضر ،ضمن ارايه تکنيک اصلاح شده نوين انجام "آدنوميومکتومي "؛ميزان موفقيت باليني وايمن بودن جراحي مورد ارزيايي قرار گرفت .اين متخصص زنان وزايمان ادامه داد:در اين مطالعه 103بيمار ايراني مبتلا به نوع شديد "آدنوميوز "تاييد شده در يک دوره 7ساله ،کانديد جراحي نوع "آدنوميومکتومي "با روش نوين شدند .

وي گفت :در اين تکنيک جديد به شيوه روش برش رحم ،نحوه برداشتن ضايعات "آدنوميوز "روش بخيه زدن رحم وهمچنين تدابيري براي کاهش احتمال چسبندگي پس از عمل توجه شده است.

دکتر صارمي ادامه داد :103بيمار کانديد شده 55درصد به دليل نازايي 5/16درصد به علت شکست در "اي وي اف"،9درصد به دليل سقط هاي مکرر (راجعه )و19درصد به علت خونريزيهاي غير طبيعي رحم مراجعه کرده بودند .

وي اظهار داشت :از 70مورد بيماري که خواهان بچه دار شدن بودند –چه به صورت طبيعي وچه به کمک روش‌هاي کمک باروري (ART (30درصد (21نفر)باردارشدند که16مورد آن منجر به تولد نوزاد شد .

رييس مرکز صارم اضافه کرد :در کل بيماران جراحي شده ،علايم باليني "ديسمنوره "(درد هنگام قاعدگي )و"هايپرمنوره"(خونريزي زياد قاعدگي )به طور قابل توجهي بهبود يافته بود وتنها در يک مورد از بيماران ،عود آدنوميوز ديده
شده است .

ابداع کننده روش نوين جراحي آدنوميومکتومي خاطرنشان ساخت :بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه مي توان گفت ،روشن نوين معرفي شده براي جراحي آدنوميومکتومي خاطر نشان ساخت :بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه مي توان گفت ،روش نوين معرفي شده براي جراحي آدنوميومکتومي خاطر نشان ساخت

:بر اساس نتاريج به دست آمده از اين مطلالعه مي توان گفت ،روش نوين معرفي شده براي جراحي آدنوميومکتومي ،روشي محافظه کارانه و موثر با نتايجي قابل قبول در درمان آدنوميوزشديد است .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي