جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4690

 ماندگار بر جريده عالم  

به مناسبت سي‌امين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي، روزنامه آفرينش ضمن فراخوان از مخاطبان روزنامه براي ارسال مقالات و ديدگاه‌هاي خود، هر روزه در صفحه2 برخي مقالات و سخنراني‌هاي آقاي دكتر عبدالله جاسبي را منتشر مي‌كند.

 اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام (FUIW)

شوراي اجرايي / اجلاس سيزدهم

دانشگاه هاي بين المللي اسلامي مالزي

21-20 ربيع الاول 1429 هجري قمري /28-27 مارچ 2008/ 9- 8 فروردين 1387

قسمت نود و پنج:

مقررات مالي دانشگاه اسلامي مجازي

تعاريف

دراين مقررات، به عبارات زير به عنوان معاني داده شده ارجاع شده است:

اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلامي :The FUIW

دبيرخانه اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام :The General Secretariat

دانشگاه هاي عضو اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام

:The Member Universities

دانشگاه اسلامي مجازي :The IVU

اساسنامه دانشگاه اسلامي مجازي : The Statute

شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام

:The Exewtiue Council

هيأت امناي دانشگاه اسلامي مجازي :The Board of trustees

رئيس هيأت امناي دانشگاه مجازي اسلامي

:The Chairman of the Board

طرح مالي 5 ساله دانشگاه مجازي اسلامي :The Financial Planبرنامه مالي براي پياده کردن طرح مالي :The Budget

يک دوره مالي از اول ژانويه تا 31 دسامبر :The Financial year

قسمت I

تنظيم بودجه

ماده 1:

بودجه يک برنامه مالي دوساله از دانشگاه مجازي اسلامي (IVU) مي باشد. اين بودجه بايستي در سه بخش ساليانه براي پياده کردن موضوعات بودجه تحصيلي داده شده توسط هيأت امنا تنظيم شده باشد.

ماده 2:

بودجه شامل همه هزينه ها ودريافتي هاي مربوط به فعاليت هاي مختلف IVU مي گردد.

مثلا براي هزينه ها، تخمين بودجه بايستي درپرتو نيازهاي انجام کار درچارچوب فعاليت هاي آن باشد. مثلا براي دريافت ها، بودجه تمام درآمدهاي مورد انتظار را شامل مي گردد.

ماده 3:

در تنظيم بودجه بايستي توجه به موقع به ساختارهاي اداري و فني وطبيعت خاص برنامه هاي آن داشت.

ماده 4:

تخمين هاي بودجه بايستي به ثبت در دفاتر، عناوين، مواد، موارد ودر صورت لزوم موارد فرعي تقسيم گردد.

ماده 5:

دريافتي ها وهزينه ها بايستي برحسب دلار آمريکا تخمين زده شود.

ماده 6:

بودجه علاوه بر دريافتي ها وهرنوع مدارک ضميمه وتوضيحي، بايستي شامل يک تفاهم تشريحي باشد که توسط رئيس با توجه به جمع آوري کمک هاي دانشگاه هاي عضو، ودر صورت لزوم، دلائلي که ممکن است جلوي پياده کردن يک طرح عملياتي را بگيرد باشد.

ماده 7:

رئيس بايستي پيش نويس بودجه را تنظيم وقبل ازارائه به هيات امنا جهت تصويب تقديم شوراي اجرايي جهت بررسي نمايد.

ماده 8:

در تعقيب بررسي پيش نويس بودجه توسط شوراي اجرايي، رئيس بايستي آن را يک ماه و قبل از اجلاس هيأت امنا براي اعضاي هيأت امنا به موازات مدارک پشتيباني و مطالعات تحليلي مناسب ارسال دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي