جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4690

 همزمان با انتشار دفترچه دکتري؛
 شرايط و ضوابط بورس خارج اعلام شد 

 همزمان با انتشار دفترچه آزمون دکتري نيمه متمرکز سال 93 شرايط و ضوابط اعطاي بورس تحصيلي دوره دكتري تخصصي خارج از كشور، براي تأمين هيأت علمي و متخصصان موردنياز مراكز آموزش عالي و پژوهشي و ساير دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1393 هم اعلام شد.

به گزارش آفرينش وزارت علوم، درراستاي تأمين نيروي انساني متخصص، متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمينه‌هاي مختلف علمي، به ويژه در رشته‌هاي اولويت‌دار و موردنياز كشور، در نظر دارد تعداد 109 نفر از افراد واجد شرايط از بين فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد و مربيان آموزشي و پژوهشي و كارشناسان دستگاههاي اجرايي كشور واجد شرايط را براي ادامه تحصيل در خارج از كشور برگزيند.

داوطلبان پس از پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه‌متمركز) سال 1393 ، بررسي وضعيت علمي و مصاحبه حضوري با رعايت موارد ذيل انتخاب مي‌شوند.

شرايط اختصاصي داوطلبان ويژه بورس خارج از كشور:

حداقل ميانگين (معدل) نمره‌هاي دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيب 15 و 17 تراز شده و دوره‌هاي كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتري حرفه‌اي 17

حداكثر سن داوطلب در زمان تقاضا 30 سال.

تبصره 1: حداكثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروطي مي‌تواند افزايش يابد از جمله الف) ايثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان ) حداكثر 33 سال. ب) مربيان (رسمي، رسمي آزمايشي) عضو هيأت علمي واجد شرايط: حداكثر 33 سال.

نحوه پذيرش بورس و اعزام:

پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركز) سال 1393 و اخذ بالاترين رتبه علمي و معرفي متقاضي به اداره كل بورس وزارت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور.

تبصره 1: داوطلباني كه در دوره روزانه مجاز به انتخاب رشته هستند بدون توجه به اينكه در زمان ثبت‌نام بند مربوط به رشته‌هاي تحصيلي بورس خارج از كشور (بند 19 تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي) را علامتگذاري كرده و يا نكرده باشند، مي‌توانند نسبت به اعلام علاقمندي خود براي شركت در گزينش آن دسته از رشته‌هاي امتحاني كه براي آنها در جدول صفحات 4 تا 7 ظرفيت اعلام شده است، اعلام کنند. اعلام علاقمندي داوطلبان به شركت در گزينش رشته‌هاي بورس اعزام به خارج، در زمان تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي ميسر خواهد بود. تبصره 2: در مرحله اول، اسامي دو برابر ظرفيت از بين علاقمندان توسط طرف سازمان سنجش آموزش كشور جهت انجام مراحل بعدي (مصاحبه) به اداره كل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي خواهند شد.

قبولي در مصاحبه علمي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج و داشتن تأييد هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم از ديگر شرايط است.

پذيرفته‌شدگان اعزام بايد حداكثر تا 31 شهريور سال 1394 ، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، اخذ اعلام نياز از دانشگاهها، پذيرش مورد تأييد شوراي تخصصي اعزام، دريافت ويزا و ساير موارد اعزام اقدام كنند. پس از اتمام زمان مذكور، قبولي فرد (كان لم يكن) تلقي مي‌شود.

تبصره 2: حداقل کسب نمره زبان براي اعزام رشته‌هاي فني و مهندسي، كشاورزي و علوم پايه MSRT=55 و براي رشته‌هاي علوم انساني و هنر MSRT=60 و يا معادل آن در آزمونهاي TOEFL و IELTS ، TOLIMO تعيين شده است. داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه افزون بر نمره مذكور، درصورتي كه دانشگاه پذيرش‌دهنده، قبولي و كسب نمره آزمون زبان خاصي را ملاك پذيرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده كند.

كشور مورد اعزام به تشخيص اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خواهد بود.

دانشگاه پذيرش‌دهنده، استاد راهنماي خارج، موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي (يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه محل خدمت مرتبط با تخصص پذيرفته شده) بايد در شوراي تخصصي اعزام اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج مورد تأييد قرار گيرند. سپردن وثيقه كه ميزان آن با توجه به كشور محل تحصيل و براساس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين مي‌شود.

طبق قانون اصلاح ماده ( 3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متاهل است.

دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي كارشناسي ارشد بايد تا 31 شهريور سال 1393 فارغ‌التحصيل شوند.

ساير شرايط:

امكان تبديل بورس خارج به داخل وجود ندارد.

اعزام داوطلبان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجد شرايط كه محل خدمت آتي آنان در ساير دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي است مشروط به تقبل 100 درصد هزينه‌ها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقتنامه رسمي از ساير دستگاههاي اجرايي، با مطمح نظر قراردادن ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري ميسر خواهد بود.

مسؤوليت هرگونه مغايرت در ميانگين دروس (معدل) و اطلاعات و مدارك موردنظر، متوجه متقاضي است و در صورت اثبات تخلف، پذيرش فرد، ابطال مي‌شود. اعطاي بورس تحصيلي و مزاياي ناشي از آن صرفاً امتياز اعطايي از سوي سازمان امور دانشجويان است و درصورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.

كدرشته‌هاي امتحاني و ظرفيتهاي موردنظر در جداول دفترچه آمده است که در اينجا به اختصار به آن اشاره مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي