جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4690

 يادداشت 

 شفاف سازي در فوتبال

علي شکري

نگاه به ورزش درسراسر دنيا نگاهي اقتصادي است که باعث شده ورزش به صنعتي بزرگ تبديل شود. هرکجا که در مبادلات اقتصادي بنگاه داري بر آن حاکم شود نتيجه و بازخورد را مي توان به خوبي مشاهده کرد.به عبارتي ديگر بهترين بنگاه ها، بنگاه هايي هستند که کم ترين تصدي دولت در آن ها دخيل است. ازسويي ديگرمبناي باشگاه داري نيزدرکشورما به درستي پايه ريزي نشده چراکه نيمي از آن ها يا به شدت به دولت وابسته اند يا آن هايي که غير دولتي اند به گونه اي از دولت تغذيه مي کنند. اين روزها بحث خصوصي سازي را زياد شنيده ايم.جذابيت براي سرمايه گذاري در باشگاه ها اقدامي موثر در خصوصي سازي است و هيچ دليلي وجود ندارد تا باشگاه هايي نظير استقلال و پرسپوليس که درجذب مشتري فعال هستند دولتي باقي بمانند. بايد در نخستين گام دست سرمايه گذاررا درتبليغات، پخش برنامه ها،‌قراردادها و ديگر ضوابط معيني که دولتي بودن اجازه آن را نمي دهد باز گذاشت.استفاده از تجربيات باشگاه هاي معتبر دنيا درزمينه خصوصي سازي راهي براي فرار از بحران کنوني است. بايد ببينيم که باشگاه هاي بزرگ دنيا چگونه واگذار شده اند،‌ بايد چارچوب بنگاه هاي معتبر را ببينيم و ازآن بر اساس شرايط داخلي استفاده کنيم.ازسوي ديگر شفاف سازي مالي باشگاه هاي دولتي حرکتي مثبت و رو به جلواست اما مشکل ما را حل نمي کند. ما بايد ريشه اي عمل کرده و مانند يک بيمار به آن نگاه کنيم که دردرجه اول نياز به آسيب شناسي و در مرحله بعد نياز به درمان دارد.اين مسئله بايد آسيب شناسي شود چراکه اين باشگاه هابه بدنه دولت چسبيده اند وبه شکل غيراصولي وبه دورازضوابط بنگاه داري از آن تغذيه مي کنند. فرصت ايجاد شده براي خصوصي سازي فرصتي مغتنم و خوبي است تا وزيرورزش و جوانان به عنوان متولي ورزش کشور با استفاده ازنظر کارشناسان، صاحب نظران و بنگاه داران چارچوب هاي اصولي را استخراج و در اين زمينه پياده کند. ما درکشوربه معناي رايج مافياي فوتبال نداريم اما هرجايي که شفاف سازي شود بهتر است. در حال حاضر کساني که از فوتبال منتفع مي شوند به نفع‌شان است که قراردادها شفاف شود. ممکن است به صورت موقت برخي‌ها عوايدي بدست بياورند ولي در بلندمدت از عدم شفاف‌سازي، آن ها هم ضرر مي‌کنند.شفاف‌سازي قراردادها با روح قانون منطبق است و اين شفاف سازي ها باعث حذف رانت‌خواري و سوء استفاده‌ها محسوب مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي