جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4701

 سرمقاله 

 آشتي جامعه‌مان با كتاب؛ كي اتفاق مي‌افتد؟

زهرا كيان‌بخت

بيست و هفتمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند. مي‌توان گفت برگزاري اين نمايشگاه، بزرگ‌ترين رويداد فرهنگي در ارتباط با كتاب و كتاب‌خواني در سطح كشور است. رويدادي كه هر ساله در ارديبهشت ماه شاهد آن هستيم.

يكي از محسنات اين رويداد فرهنگي، يادآوري وجود ضرورتي به نام كتاب و مطالعه است براي ما كه در طول سال، زمان چنداني را صرف ديدن و ورق زدن چند كتاب و تامل در آن نمي‌كنيم. روزهاي نمايشگاه بين‌المللي كتاب، فرصت مغتنمي است براي ما كه صحنه‌هايي را كه در طول يك سال، كم‌تر شاهد و ناظرش هستيم، از نزديك ببينيم.

تماشاي افرادي كه مسيرهايي دور و نزديك را تا رسيدن به محل نمايشگاه طي كرده‌اند و چه بسا از شهرها و استان‌هاي ديگر براي خريد و ديدن از نمايشگاه كتاب، در اين مكان حاضر شده‌اند، افرادِ در حال مطالعه و تورق كتاب در فضاي نمايشگاه، كودكاني كه نشاط خريدن كتاب در صورت‌شان قابل مشاهده است و دست‌هايي كه قبل از هر چيز، از نيازي به نام كتاب، پُر شده و شانه‌هايي كه پيش از هر كالاي ديگر، از بارِ كتاب، سنگين شده‌اند.

با چرخي در نمايشگاه كتاب و يا دست‌كم، تماشاي عكس‌هاي اين رويداد بين‌المللي، با صحنه‌هاي بسياري از اين دست، روبرو خواهيم شد. مساله‌اي كه در همين ارتباط مطرح مي‌شود اين است كه نمايشگاه بين‌المللي كتاب تا چه حد و با چند درصد از افراد جامعه، توانسته است ارتباط و دوستي برقرار كند؟ به غير از قشر دانشگاهي و دانش‌آموزي كه خواه‌ناخواه و كمي هم به ضرورت و اقتضاي سن، شايد بيش‌ترين آمار بازديدكنندگان و مشتريان اين نمايشگاه را تشكيل مي‌دهند، چه تعداد افراد خارج از اين محدوده، منتظر گشايش نمايشگاه كتاب و مترصد فرصتي براي بازديد از آن هستند؟

درواقع، نمايشگاه بين‌المللي كتاب، به عنوان حداقل يكي از مهم‌ترين اتفاقات فرهنگي و مطالعاتي در سطح كشور، به غير از مخاطبان هميشگي خود، چه ميزان در برقراري ارتباط با ساير اقشار آن هم نه فقط در تهران، موفق بوده است؟ و مساله ديگر اين كه با وجود همه كاستي‌‌ها در عرصه كتاب و كتاب‌خواني، و آمار پايين سرانه مطالعه در كشور، جمعيت بازديدكننده از نمايشگاه و ميزان استقبال از آن، مي‌تواند عاملي اميدواركننده باشد تا از آن به مثابه وسيله‌‌اي براي احياي فرهنگ مطالعه، بهره گرفته شود.

درحقيقت با اتخاذ راهكارهايي در طي اين رويداد، مي‌توان به آشتي جامعه با كتاب و مطالعه كمك نمود و الا، صرف برگزاري نمايشگاه سالانه و يك بار در سال شاهد پررنگ شدن مقوله كتاب و كتاب‌خواني بودن، در ايجاد روحيه نياز به مطالعه و دغدغه خواندن و غور در كتاب، چندان كارساز نخواهد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي