جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4708

 يک نکته از هزاران 

 افزايش ماليات‌ها و جريمه‌هاي سنگين آن پس از آنكه گريبان گير صنعت و اقتصاد كشور گرديد و صاحبان مشاغل را با مشكل مواجه ساخت، اين بار به سراغ بخش فرهنگ رفته تا دراين عرصه نيز خودي نشان دهد!

برهمين اساس مدير بزرگترين کتابفروشي اهواز به دليل عدم پرداخت ماليات 460 ميليون توماني، به مصادره منزلش محکوم شده است اين در حالي است که بر اساس قانون مصوب مجلس که به تائيد شوراي نگهبان هم رسيده و رئيس جمهور وقت هم آن را ابلاغ کرده، کتابفروشي‌ها از پرداخت ماليات معاف‌اند.

ايكاش انقدر كه متوليان دريافت ماليات‌ها دركار خود مصمم هستند، دربخش نظارت بر امورات داخلي ادارات و سازمان‌ها نيز مصمم بودند تا بيت المال مردم به راحتي صرف ايجاد پرونده‌هاي فساد چند هزار ميلياردي نگردد!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي