جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4710

 جدول شهريه 4 دوره؛
 اعلام شهريه دوره‌هاي مختلف کارشناسي ارشد93 

 شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي نوبت دوم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پيام نور و دوره‌هاي مجازي به همراه حداکثر شهريه‌هاي اين دوره ها اعلام شد.

گران‌ترين رشته‌ها کدامند؟

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه انتخاب رشته کارشناسي ارشد 93 منتشر شده است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا يکشنبه 28 ارديبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب کد رشته‌هاي مجاز اقدام کنند.

براساس ضوابط پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي نوبت دوم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که از آن به عنوان دوره‌هاي شبانه نام مي‌برند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره‌هاي نوبت دوم، از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور هستند.

به داوطلبان توصيه مي‌شود انتخاب خود را بومي کرده و كد رشته‌هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب کنند. دانشجويان دوره‌هاي نوبت دوم تابع مقررات آموزشي دوره روزانه هستند مگر در موارد استثنا. انتقال دانشجويان دوره‌هاي نوبت دوم به دوره روزانه ممنوع است.

شهريه دروس عملي (در صورت وجود در برنامه آموزشي) يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي‌شود.

ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي نيمه حضوري:

كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي‌توانند رشته‌هاي دوره‌هاي نيمه حضوري را نيز انتخاب کنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره‌هاي نيمه حضوري به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند داشت. مقررات آموزشي اين دوره همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام نور است.

شهريه دوره‌هاي نيمه حضوري براي كليه رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، براي وروديهاي سال 1393 شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحصيلي به ميزان 60 درصد شهريه‌هاي دوره نوبت دوم همان دانشگاه خواهد بود.

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور:

كليه داوطلبان هر يك از گروههاي علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي و هنر به شرط شركت در آزمون گروههاي ذيربط و همچنين مجاز بودن به انتخاب رشته مي‌توانند رشته‌هاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور را نيز انتخاب کنند.

پذيرش دانشجو در كد رشته محلها، به روش متمركز خواهد بود و چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشته محل باشد، گزينش براساس حد نصاب علمي صورت خواهد گرفت.

شهريه‌هاي ثابت و متغير با تصويب هيات امنا افزايش مي‌يابد. درحال حاضر نرخ افزايش سالانه حدود 15 درصد تعيين شده است. شهريه ثابت دانشجو در ترم تابستاني 50 درصد شهريه ثابت مربوط است و بقيه موارد به قوت خود باقي مي ماند. شهريه متغير درس خودخوان 50 درصد شهريه‌هاي متغير مربوط است.

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي:

پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته محلها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و برخي از كد رشته‌محلها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه‌متمركز است تا چند برابر ظرفيت پذيرش، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعلام خواهد شد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري، به هيچ وجه امكان تأمين مسكن، خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان نخواهند داشت. دانشجويان تابع مقررات آموزشي دوره روزانه خواهند بود، مگر در مواردي كه در آيين‌نامه طرح ايجاد دوره‌ها مستثني شده است.

حداكثر ميزان شهريه‌هاي ثابت و متغير در رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي (با احتساب 25 درصد افزايش نسبت به شهريه سال قبل) كه توسط هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي مربوط به تصويب مي رسد، به شرح جداول ذيل است.

شرايط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مجازي

آموزش در دوره‌هاي مجازي به صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان مي‌توانند براي اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه موردنظر خود مراجعه کنند.

پذيرش در دوره مجازي به روش متمركز است. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري، به هيچ وجه امكان تأمين مسكن، خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان نخواهند داشت.

حداكثر ميزان شهريه‌هاي ثابت و متغير تحصيل در دوره‌هاي مجازي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مجري (با احتساب 25 درصد افزايش نسبت به شهريه سال قبل) به تائيد وزارت علوم رسيده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي