جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4710

 يادداشت 

 ورزش دانشگاهي درمحاق فراموشي!

دکترعلي اصغر رواسي

ديرزماني بود که بسياري ازقهرمانان ما از دل آموزشگاه ها و دانشگاه ها به سمت وسوي ورزش قهرماني کشيده مي شدند ولي اين روزها ديگرنمي توان چنين استعدادهايي را يافت.دليل آن اين است که ورزش دانشگاهي درايران ازبين رفته است چرا که ديگر شاهد شکوفايي استعدادهاي ورزشي در ميان دانشجويان و جذب آنها به ورزش قهرماني و حرفه‌اي نيستيم. چرا که ديگرورزشي به معناي واقعي در دانشگاه ها شاهد نيستيم. ورزش دانشگاهي تنها خلاصه به يکسري تيم‌داري شده و مسئولان سعي مي‌کنند برخي تيم‌ها را به هر شکل ممکن با پول حفظ کنند. اما اين که دانشگاه نقشي در ورزش کشور داشته باشد به کلي از بين رفته است، در صورتي که تا 15، 20 سال پيش دانشگاه ها در بسياري از رشته‌هاي ورزشي مربيان مطرحي داشتند و تمرينات و مسابقات نيز به صورت منظم انجام مي شد که براثرهمين انضباط و تلاش دانشجويان بسياري جذب ورزش قهرماني و حرفه‌اي مي شدند.‌ در حال حاضر شاهد هيچ گونه فعاليت مثمر ثمري در جهت جذب دانشجويان به ورزش همگاني و حرفه‌اي نيستيم و تيم‌هاي دانشگاهي در حد بسيار ضعيفي حاضر مي‌شوند و مسابقات خارجي نيز با حضور قهرمانان ملي که جذب دانشگاه ها مي شوند صورت مي‌گيرد که اين به هيچ وجه مطابق با رسالت ورزش دانشگاهي نيست. در مورد دلايل افت ورزش دانشگاهي در ايران بايد گفت تا حدودي خود دانشجويان در اين قضيه مقصرند که به ورزش علاقه‌ چنداني مانند گذشته ندارند. اما مقصر اصلي برخي مسئولان هستند که با مديريت غلط و تصميمات نادرست نسبت به ورزش قريب به5 ميليون دانشجوبي‌تفاوت هستند. والدين نيزديگرمانند سابق فرزندانشان را به فعاليت‌هاي ورزشي تشويق نمي‌کنند. کمبود بودجه تربيت بدني دانشگاه ها نيز از جمله مهمترين دلايل رکود ورزش دانشگاهي است. هرچند دانشگاه ها در شهرستان‌ها عموما از وضعيت سخت افزاري مناسبي برخوردارند اما درتهران به هيچ وجه اين گونه نيست وحجم فضاي ورزشي دردانشگاه هاي تهران بسيار محدود است. جا دارد مسئولان نسبت به تامين بودجه ورزش دانشگاهي اهتمام بيشتري داشته باشند.برنامه‌ريزي مناسب و استفاده از متخصصان ورزش دانشگاهي از جمله راهکارهاي رشد ورزش است. نبايد مسابقات دانشجويان تنها به برگزاري المپيادهاي ورزشي که به صورت ساليانه برگزار شود اکتفا شود. بايد ميان دانشگاه ها در رشته هاي مختلف ورزشي مسابقات تدارک ديده شده تا با اين کاردانشجويان انگيزه بيشتري براي پرداختن به فعاليت‌هاي ورزشي و نشان دادن استعدادهاي خود داشته باشند. مسئولان امربايدازمديران ورزشي قوي‌تري دردانشگاه ها استفاده کنند که اين خيلي کارسخت و پيچيده‌اي نيست و مي‌توان طي دو سال ورزش دانشگاهي درايران را شکوفا کرد.درصورتي که حمايت جدي‌تري ازورزش دانشگاهي از طرف مسئولان بالاتر صورت گيرد مي‌توانيم شاهد رشد ورزش دانشگاهي باشيم. ورزش همگاني نيز فقط معطوف به ورزش مردم در پارک ها و همايش‌هاي پياده روي که از طريق تلويزيون پخش مي‌شود شده است و ورزش همگاني ما نيز از بين رفته است. درحالي که ورزش همگاني مي‌تواند زيربناي سلامت جامعه را تشکيل دهد. متاسفانه توجه مسولان ورزشي فقط به کسب مدال و ورزش قهرماني معطوف شده است. دررشته‌هاي وزنه برداري و کشتي که صاحب عناوين جهاني المپيک هستيم ديگر مانند گذشته استعدادپروري انجام نمي‌شود. واقعا ما چند وزنه برداريا کشتي گيردرسطح کشورداريم که به صورت اصولي براي جذب به اين رشته‌ها فعاليت مي‌کنند. در حالي که اين گونه رشته‌ها نيز بايد همگاني شوند و تنها ورزش همگاني به پياده روي خلاصه نشود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي