جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/03/11 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4721

 رييس جمهوري:
 بايد فرهنگ سازي در مساله محيط زيست را از نسل جوان آغاز کنيم 

 
حسن روحاني رييس جمهوري در جمع کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اينکه مساله محيط زيست اولويت جدي دولت است، تصريح کرد که ما بايد فرهنگ سازي در مساله محيط زيست را از نسل جوان آغاز کنيم.به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، روحاني در آستانه روز جهاني محيط زيست سخن مي گفت، با اشاره به اينکه در قانون اساسي به صراحت عنوان شده که طبيعت نبايد تخريب و آلوده شود، خاطرنشان کرد: دولت يازدهم افتخار مي کند که در نخستين جلسه خود موضوع درياچه اروميه را مد نظر قرار داد و کارش را با مسايل محيط زيست آغاز کرد.

روحاني به تعارض ميان دنياي مدرن و طبيعت اشاره کرد و گفت: زندگي انسان هنگامي مي تواند توام با آرامش باشد که محيط طبيعي نظير جنگل، مرتع، تالاب، درياچه، رودخانه و تنوع هاي زيستي حفظ شود زيرا آفرينش هيچ کدام از آنها بي حساب و کتاب نبوده است.رييس جمهوري تاکيد کرد: دولت به تنهايي قادر به حل مسايل اجتماعي نظير محيط زيست، اقتصاد و دين نيست، بلکه حل اين مسايل نيازمند حضور همه مردم است و دولت وظيفه دارد تسهيلات لازم براي حضور مردم در صحنه را فراهم آورد و از آنها حمايت کند.روحاني در تحليل تفاوت حضور دولت و مردم در مباحث اجتماعي گفت: دولت ديني خوب است اما دين دولتي جاي صحبت دارد؛ حتي تبليغ دين بايد به دست عالمان، مراجع، صاحب نظران و دلسوزان انجام شود و دولت نيز حمايت لازم را انجام دهد.

رييس جمهوري افزود: بعضي ها که کار ندارند دچار توهم هستند و مدام غصه دين و آخرت مردم را مي خورند در حاليکه نه مي دانند دين چيست و نه مي دانند آخرت چيست، فقط غصه مي خورند.روحاني گفت: هيچ فيلم خوبي با پول ساخته نمي شود بلکه نياز به جوششي از ذوق، دنياي تخيل و عشق هنرمند دارد و دولت وظيفه دارد براي ساخت آثار فاخر هنري موانع را از پيش پاي هنرمندان بردارد.رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه فرهنگ سازي در مسايل محيط زيستي بايد از نسل جوان آغاز شود، گفت: محيط زيست جزو اولويت هاي جدي دولت است و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي بايد با مشارکت مردم انجام شود.

رييس شوراي عالي محيط زيست با اشاره به اينکه مسايل مربوط به بهداشت و محيط زيست، مسايلي تشريفاتي نيستند، تصريح کرد: بهداشت و محيط زيست در ارتباط کامل با زندگي مردم است و اگر به آن توجه نشود زندگي مردم با معضلات عديده اي روبرو خواهد شد.روحاني گفت: امروز مردم بيش از هر زمان ديگري آلودگي هوا را درک مي کنند بطوريکه امروز نفس کشيدن و راه رفتن در تهران به معضلي بزرگ مبدل شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي