جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/04/11 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4746

 سرمقاله 

 نقطه تعادل مصرف بنزين كجاست؟

حميدرضا عسگري

بنزين مسئله‌اي دردسر ساز براي تمام دولت‌ها از گذشته تا كنون بوده است و ازآنجا كه از ابتدا رويكرد مناسبي با مصرف آن اتخاذ نشده، همچنان موضوع تامين و مصرف بنزين براي كشور هزينه آور و باراقتصادي فراواني را برمردم تحميل كرده است. ايران يكي از پرمصرف ترين و بد مصرف ترين كشورها درحوزه سوخت مي باشد. درحال حاضر به طور متوسط روزانه بيش از 70 ميليون ليتر بنزين دركشور مصرف مي‌شود كه درمقايسه با آمار ديگركشورهاي جهان بسياربالا و بي رويه است.

برابر آمار منتشره از سوي مرکز مطالعات انرژي آمريکا، متوسط سرانه مصرف بنزين، در ايران با جمعيتي بالغ بر 75 ميليون نفر، حدود 308 ليتر بوده است. اما متوسط سرانه مصرف بنزين، در مجموع 28 کشور عضو اتحاديه اروپا با جمعيتي حدود 507 ميليون نفر، حدود 247 ليتر بوده است. يعني سرانه مصرف بنزين هر فرد در ايران 61 ليتر بيشتر است از سرانه مصرف بنزين هر فرد در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا.

اين آمار وقتي معني پيدا مي کند که توجه داشته باشيم در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا با جمعيتي حدود 507 ميليون نفر، به ازاي هر 1000 نفر تعداد 517 وسيله نقليه موتوري وجود داشته که از اين مقدار 440 دستگاه آن خودرو سواري بوده است، اما در ايران با جمعيتي 75 ميليون نفري، به ازاي هر 1000 نفر تنها تعداد 128 وسيله نقليه موتوري وجود داشته که از اين تعداد 113 دستگاه آن خودرو سواري بوده است.

يعني علي رغم اينکه تعداد وسايل نقليه موتوري و خودرو شخصي به ازاي هر هزار نفر در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تقريبا 4 برابر ايران است، اما سرانه مصرف بنزين کمتري نسبت به ايران دارند و هم ميزان آلايندگي خودرو ها در اروپا تقريبا يک سوم ايران است!.

اما همواره ما در برخورد با اين معضل سريعاً سراغ فرهنگ مصرف و گران كردن بنزين رفته‌ايم. هرچند كه اين عوامل دركنترل مصرف مي‌توانند تاثير گذار باشند اما كافي نيست!. اين سوال را از خود بپرسيم كه چرا دراروپا چهار برابر ايران وسيله نقليه موتوري هست؟ درحالي كه ناوگان حمل و نقل عمومي آنها از هرحيث كامل و كافي مي‌باشد. پاسخ آن نياز مردم است. چون براساس نيازمردم اين خودروها توليد و استفاده مي شوند.

حال دركشورما ناوگان حمل و نقل عمومي به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي فعلي نيست و مردم نيز براساس نيازشان مجبور به استفاده از خودروهاي شخصي هستند و مصرف بنزين به اندازه نياز مورد استفاده قرارمي‌گيرد. بنزين همچون آب نيست كه بگوييم مردم آن را هدر مي‌دهند و رفتارهاي مصرفي ما استاندارد نيست. بنزين تنها يك مصرف دارد و آن هم استفاده براي حركت وسايل نقليه مي‌باشد و نمي‌توان گفت بنزين را در الگوهاي مصرف بي رويه استفاده مي‌كنيم و هدر مي‌دهيم.

هدر رفت بنزين اينجاست كه ما از ابتدا نگاهي يارانه محور و يا درآمدزا به آن داشته‌ايم! هدر رفت بنزين اينجاست كه ما آن را درخودروهايي مي ريزيم كه مصرف سوختشان مربوط به الگوي مصرف سه دهه پيش اروپاست!.

درحال حاضر نيزجهش افسارگسيخته مصرف بنزين کشور در حالي ادامه دارد که تاکنون دو سناريوي دولت شامل افزايش قيمت بنزين به بيش از 1000 تومان و ابطال کارت بنزين خودروها و موتورسيکلت‌ها منجر به توقف رشد مصرف بنزين نشده است. آمارهاي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به عنوان متولي توزيع و عرضه بنزين در کشور حاکي از آن است که در طول سه ماه نخست سال جاري مصرف بنزين با رشد مصرف در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته روبرو شده است.

اين نشان دهنده اين موضوع است كه مردم براساس نيازشان و باتوجه به افزايش روزانه خودروها بنزين مصرف مي‌كنند و نمي‌توان انتظارداشت كه با افزايش قيمت آن مصرف را كاهش دهيم، به عبارتي ما نمي‌توانيم نياز مردم را كاهش دهيم، مگر اينكه نيازآنها را به گونه ديگري برطرف كنيم. ازسوي ديگر ما همچون سايرديگر كشورها درحال رشد و افزايش مصرف هستيم لذا ضروريست تا بهره وري سوخت دركشور را با افزايش كيفيت و استاندار وسايل نقليه افزايش دهيم.

با رويه كنوني و انداختن مشكلات بردوش فرهنگ و مردم نمي‌توان معضل مصرف سوخت را برطرف كرد. بايد واقع بين بود...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي