جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/04/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4757

 ماندگار بر جريده عالم  

به مناسبت سي‌امين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي، روزنامه آفرينش ضمن فراخوان از مخاطبان روزنامه براي ارسال مقالات و ديدگاه‌هاي خود، هر روزه در صفحه2 برخي مقالات و سخنراني‌هاي آقاي دكتر عبدالله جاسبي را منتشر مي‌كند.

متن سخنراني جناب آقاي دکتر جاسبي

در چهاردهمين اجلاس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام دررياض- عربستان سعودي

31-30 مارس 2009 ميلادي

قسمت دوم:

- ادامه مطلب اولين موضوع از عرايض بنده معرفي چالش‌هاي فراروي آموزش عالي در هزاره جديد است.

با توجه به ضيق وقت، فقط به شرح مختصر دوچالش خواهم پرداخت.

• چالش اول مهم، رسالت دانشگاه ها است.

- اغلب، آموزش و پژوهش و خدمات اجتماعي را به عنوان سه رسالت اصلي و بنيادي دانشگاه ها مي دانند، اما امروزه نياز است تا دانشگاه ها با دقت بيشتري به ديدگاه هاي جامعه توجه نمايند تانيازها و انتظارات درحال تغيير آن وهمچنين برداشت جامعه از آموزش عالي را به ويژه با توجه به عوامل ونيروهاي تغييرزا ( the force driving change) درک کنند. دانشگاه ها، همچنين بايد اشتياق بيشتري به ارتباط با صنعت ودولت وساير مؤسسات آموزش عالي از خود نشان دهند وحتي دراين کار، رهبري را برعهده بگيرند وشرکاي قابل اعتمادي براي آنها باشند. يعني: دانشگاه ها با تقويت احساس مسئوليت خود نسبت به جامعه، بايد پاسخگو ومسئول باشند.

- موضوع مهم درباره رسالت دانشگاه ها، شکل فرهنگ و بنيادي تقريبا ايستاي آنها در امر پژوهش است. الگوي دانشگاه هاي پژوهشي بايد تغيير کند، چه دانشگاه هاي پژوهشي ازدو بعد اساسي درمعرض خطر مي باشند: يکي ، پيچيدگي روز افزون پژوهش و ضرورت بهبود کيفيت برنامه هاي آموزشي است که شکاف روبه رشد و عميقي را بين فعاليت هاي پژوهشي – حداقل در سطح تحصيلات تکميلي – ايجاد کرده است. ديگري، شفافيت ورقابت روز افزون و ارتقاي کيفيت جهت جذب دانشجويان بهتر و بيشتردر بازار رقابتي و شفاف براي نوآوري و انتقال دانش است.سومين موضوع درباره رسالت دانشگاه ها، ظهور رقباي جديدبراي دانشگاه هاي سنتي است. ظهور دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزشي انتفاعي مدرن وبا امکان آموزش از راه دور پيشرفته، همچنين گرايش به تجاري سازي (Commericalization) نتايج پژوهش به منظور افزايش درآمد حاصل از آن، جنبه هاي مثبتي به همراه آورده است.

* چالش دوم مهمي که مي خواهم بيان نمايم، چالش حرفه علمي يا آکادميک است.

اعضاي هيات علمي وديگرمدرسان و پژوهشگران، تا اندازه زيادي بزرگترين منبع انساني دانشگاه محسوب مي شوند. کادر آموزشي فاقد صلاحيت به منزله آموزش ضعيف و پژوهش غير خلاق است. به همين دليل گروه هاي آموزشي و رهبران دانشگاه بايد توجه زيادي به گزينش آنها و نيز مديريت اين منبع انساني کمياب و ارزشمند، مبذول دارند. نقش مدرسين دانشگاه به تدريج از تامين کنندگان اطلاعات به عنوان مشوقان و مفسران علم تغيير خواهد کرد تا بتوانند وارد حيطه مسئوليت ايجاد محيط علمي شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي