جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/05/12 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4769

 انتصابات 

 رئيس جمهور حکم رياست 5 دانشگاه علوم پزشکي را تأييد کرد

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با ابلاغ مصوبات اين شورا، روساي پنج دانشگاه علوم پزشکي را تأييد کرد.به گزارش آفرينش با ابلاغيه رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، انتخاب روساي پنج دانشگاه علوم پزشکي کشور تأييد شد.

مطابق ابلاغ رئيس جمهور، دکتر ابوالفضل ايراني خواه به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني قم، دکتر عليرضا بيگلري به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان، دکتر عليرضا رئيسي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر، دکتر سيد مظفر ربيعي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني بابل و دکتر علي دل‌پيشه، به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ايلام انتخاب شدند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي