جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/05/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4770

 گامهاي موثر دولت در آبرساني به آبادان؛
 اصلاح شبکه و احداث مرحله دوم تصفيه‌خانه ثامن الائمه آبادان 

 اهواز – خبرنگار آفرينش

دولت در سالهاي اخير توجه ويژه‌اي در آبرساني به شهرخون، حماسه و ايثار، آبادان، داشته که اصلاح شبکه و مرحله دوم تصفيه‌خانه آب اين شهر از جمله اقدامهاي موثر دولت است.مجري طرح اصلاح شبکه آبادان داشت : در سال 92 با جايگزين کردن23 هزار متر لوله پلي اتيلن در اقطار 75 الي 355 و نصب دو هزار و 200 فقره انشعاب خانگي به همراه کنتور ، شبکه توزيع آب کوي وليعصر اين شهر به طور کامل اصلاح و بازسازي شد.

سيدمحمد جوادي افزود: با اجراي اين طرح که 20ميليارد ريال هزينه در بر داشت علاوه بر تقويت فشار آب انشعاب دو هزار و 200 خانوار کوي وليعصر از هدررفت آب و ايجاد نوسان در شبکه توزيع نيز جلوگيري شده است.

وي يادآوري کرد: در همين سال شبکه جديد توزيع آب و انشعابهاي خانگي مناطق علوانيه و شطيط آبادان نيز اصلاح و بيش از دو هزار خانوار از مزاياي اجراي اين طرح بهره‌مند شدند.

جوادي گفت: در اين عمليات با جايگزين کردن هفت هزار متر لوله پلي اتيلن در اقطار 110 تا 200 ميليمتر به جاي شبکه قديمي که اغلب فلزي يا فارسيت بود و نصب دو هزار فقره انشعاب خانگي به همراه کنتور، شبکه توزيع آب مناطق علوانيه و شطيط با هزينه 24ميليارد و 500 ميليون ريال به طور کامل اصلاح و بازسازي شد. اصلاح 30 کيلومتر از شبکه فرسوده کوي ذوالفقاري مرکزي آبادان نيز از ديگرپروژه‌هايي بود که مي‌توان به آن اشاره کرد که اين پروژه تا اصلاح 40 کيلومتر ديگر از شبکه فرسوده اين منطقه ادامه خواهد يافت.

وي افزود : از ديگر اقدامات صورت گرفته در اصلاح شبکه توزيع آب شهر آبادان ، اصلاح 14 کيلومتر شبکه توزيع آب در کوي کارگر غربي با نصب 1400 فقره انشعاب خانگي مي‌باشد که با هزينه بالغ بر 5/1 ميليارد تومان اجرا گرديد.

جوادي در ادامه اظهار کرد : در ابتداي سال جاري با همکاري اداره آبفا آبادان 2 کيلومتر از شبکه توزيع آب اين کوي کارگر شرقي در اقطار 90 الي 200 ميليمتر اصلاح و با اجراي 4 خط عبوري در بلوار دهداري کوي کارگر شرقي از شبکه جديد الاحداث کوي کارگر غربي آبدار گرديد و مشکل چندين ساله کمبود و افت فشار اين منطقه بطور کلي برطرف شد.

وي متذکر شد : شبکه آب کوي کارگر شرقي 16 کيلومتر مي باشد که براي اجراي اصلاح آن به 2 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

جوادي اصلاح 800 متر از شبکه توزيع آب کوي بهار و اجراي 3 فقره سروصل و آبدار نمودن شبکه موجود و مرتفع نمودن افت فشار و کمبود آب در منطقه و همچنين اجراي 200 متر توسعه شبکه در کوي قدس و اجراي 2 فقره سروصل را از ديگر اقدامات صورت گرفته در سال جاري بمنظور رفع مشکل افت فشار و کمبود آب در آبدادان عنوان کرد.

مجري طرح اصلاح شبکه آبادان افزود: پيش از اين نيز در چارچوب اصلاح شبکه فرسوده آبادان 27 کيلومتر از شبکه فرسوده مناطق مختلفي از اين شهر مانند اميرآباد، طيب و ذوالفقاري اصلاح و نوسازي اصلاح و بازسازي گرديده است.

وي با پرهزينه خواندن تامين و توزيع آب شرب سالم و بهداشتي از منابع آبهاي سطحي بر مصرف بهينه و صحيح آب تاکيد کرد و گفت : با توجه به حجم وسيع کار و نياز به اصلاح هرچه سريعتر شبکه‌هاي آب که قدمتي 40 ساله دارند، ضروري است هرچه سريعتر نسبت به تامين اعتبار و نقدينگي لازم جهت اصلاح شبکه ديگر مناطق اقدام لازم صورت پذيرد.

بنا بر اين گزارش طول شبکه توزيع آب شرب آبادان 700 کيلومتر است که طي ساليان گذشته 400 کيلومتر آن اصلاح شده و 300 کيلومتر ديگر آن نياز به اصلاح و بازسازي دارد

عمليات احداث مرحله دوم تصفيه‌خانه آب ثامن الائمه شهر آبادان از ديگر پروژه هاي مهمي است که با 80 درصد پيشرفت فيزيکي در دست اجراست.

مجري طرح احداث تصفيه‌خانه ثامن الائمه آبادان نيز هدف از احداث اين تصفيه‌خانه را ارتقاي کمي و کيفي آب آشاميدني مورد نياز630 هزار نفر تا سال1410 اعلام کرد.

احمد حسن زاده افزود: عمليات تکميل و استفاده از حداکثر ظرفيت نهايي تصفيه‌خانه طرح جامع آب آبادان در صورت تامين اعتبار مورد نياز تا شش ماه ديگر به پايان مي رسد.

تصفيه‌خانه جامع آب آبادان با ظرفيت نهايي 180 هزار متر مکعب در شبانه روز يکي از بزرگترين طرحهاي حوزه وزارت نيرو در استان خوزستان برشمرد که مرحله نخست آن به ظرفيت 90 هزار متر مکعب با اعتبار 390 ميليارد ريال در سال 89 با حضور رييس جمهوري به بهره‌برداري رسيد.

حسن‌زاده گفت: در چارچوب اجرا و تکميل طرح جامع آب آبادان سومين مخزن 25 هزار مترمکعبي ذخيره آب آشاميدني اين شهر 80 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و مراحل احداث آن در آينده نزديک به پايان مي‌رسد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي