جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/05/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4774

 خبر 

 دندانپزشکي، گرانترين رشته؛

شهريه پرديس‎هاي خودگردان علوم پزشکي

شهريه دوره هاي پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي و شهريه داوطلبان غيرايراني پذيرفته شده در دوره روزانه دانشگاه هاي علوم پزشكي اعلام شد.به گزارش آفرينش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهريه دوره هاي پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي و همچنين شهريه داوطلبان غيرايراني پذيرفته شده در دوره روزانه دانشگاه هاي علوم پزشكي را در اصلاحيه دفترچه راهنماي انتخاب رشته کنکور سراسري 93اعلام کرد.بر اساس اعلام وزارت بهداشت هر دانشگاه مجاز است بر اساس نام، قدمت و جايگاه در رتبه بندي كشوري از 5 تا 15 درصد مازاد بر شهريه اعلام شده و يا كمتر پس از تصويب هيأت امناي مربوطه از داوطلب شهريه دريافت کند.

دانشگاه ها همه ساله بر اساس نام، قدمت و جايگاه در رتبه بندي كشوري بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي، درصدي را به شهريه ساليانه اضافه خواهند کرد. در صورت انصراف دانشجويان از تحصيل در پرديس هاي خودگردان و يا ظرفيت مازاد پس از ثبت نام و شروع به تحصيل، دانشگاه‌ها مبالغي را به عنوان خسارت از فراگيران دريافت خواهند کرد که مبلغ خسارت بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه مربوطه است.

اطلاعيه دانشگاه آزاد اسلامي درباره نحوه صدور مدارک تحصيلي در واحدهاي تجميع شده منتشر شد

به گزارش آفرينش به نقل از خبرگزاري آنا دانشگاه آزاد اسلامي در پي ابهامات به وجود آمده درخصوص مدرک تحصيلي دانشجويان واحدها و پرديس‌هاي علوم و تحقيقات بعد از طرح تجميع در واحدهاي مادر در اطلاعيه‌اي به ابهامات پاسخ داد.

پس از اينکه دانشگاه آزاد اسلامي اقدام به تجميع واحدها و پرديس‌هاي علوم تحقيقات کرد، در زمينه صدور مدرک تحصيلي براي دانشجوياني که در حال فارغ التحصيلي هستند و يا فارغ التحصيل شده‌اند، ابهاماتي به وجود آمد که مديرکل پيگيري‌هاي ويژه اين دانشگاه براي شفاف سازي موضوع توضيحاتي براي دانشجوياني که نگران چگونگي فارغ التحصيلي خود هستند،
ارائه داد.

در اين اطلاعيه آمده است: نظر به فرآيند تجميع تشکيلاتي واحدها و پرديس‌هاي علوم و تحقيقات و ابهامات به وجود آمده بين دانشجويان در خصوص نحوه صدورمدارک فارغ التحصيلي آن دسته افرادي كه از واحدها و يا پرديس‌هاي علوم تحقيقات فارغ التحصيل مي‌شوند، به اطلاع مي‌رساند، مدارک فارغ‌التحصيلان ورودي سال 93 و قبل از آن، در واحدها وپرديس‌هاي علوم و تحقيقات به نام همان واحد يا پرديسي که دانشجو درآن پذيرفته شده است صادر مي‌شود و مدارک فارغ التحصيلي دانشجويان ورودي سال 94 و بعد از آن به نام واحد دانشگاهي تجميع شده صادر خواهد شد.

دکتر اردوخاني خبرداد؛

اعطاي وام مسکن 100 ميليون توماني به نخبگان از هفته آينده

معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان از آغاز اعطاي وام مسکن 100 ميليون توماني نخبگان از دوشنبه هفته آينده خبر داد.به گزارش آفرينش در مراسم افتتاحيه هجدهمين نشست سراسري روساي بنيادهاي استاني نخبگان يداله اردوخاني در خصوص آخرين وضعيت افزايش وام مسکن نخبگان و زمان آغاز اعطاي آن گفت: از زماني که سود وام مسکن 80 ميليون توماني نخبگان از 15 درصد به 20 درصد افزايش يافت پيگيري هاي متعددي براي کاهش اين نرخ و افزايش مبلغ وام از سوي بنياد ملي نخبگان صورت گرفت.

وي افزود: در نهايت با پيگيري دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان با تصويب شوراي پول و اعتبار وام مسکن نخبگان به 100 ميليون تومان افزايش و زمان باز پرداخت آن هم از 15 سال به 20 سال افزايش يافت.

دکتر اردوخاني تصريح کرد: از آنجايي که سود 22 درصد اين وام زياد بود به موافقت رياست بنياد ملي نخبگان مقرر شد هفت درصد از اين سود را بنياد به عنوان سوبسيد پرداخت کند و تنها نخبگان دريافت کننده وام، 15درصد سود را بپردازند.

معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان خاطرنشان کرد: در راستاي اجراي اين مصوبه و آغاز اعطاي هر چه سريعتر وام به نخبگان جلسه اي با مديران عامل بانک هاي تجارت،صادرات،رفاه و ملت و با حضور دکتر ستاري و مشاور وي –عليرضا دليري- برگزار شد تا روند اعطاي تسهيلات با ابلاغ مديران عامل بانک ها به شعب با سرعت پيش رود.همچنين در اين راستا جلسه اي هم با مديران کل اعتباري بانکهاي مذکور براي تدوين فرآيند اجرايي کاربرگزار شد.وي افزود: بنابراين از روز دوشنبه هفته آينده متقاضيان براي دريافت وام به بانک ها معرفي خواهند شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي