جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/06/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4789

 متخصصان در تهران و مناطق محروم نيازمند
 ماندگاري پزشکان در مناطق محروم با سياست هاي تشويقي 

 عضو هيأت رئيسه کميسيون بهداشت و مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که سياست هاي تشويقي يکي از راه هاي ماندگاري پزشکان در مناطق محروم است، گفت: در حال حاضر 50 درصد از متخصصان بويژه متخصصان مغز و اعصاب در تهران مشغول به فعالت هستند. اين در حالي است که در مناطق محروم به بيش از 1500 متخصص نيازمند هستيم.به گزارش آفرينش دکتر رسول خضري، عضو هيأت رئيسه کميسيون بهداشت و مجلس شوراي اسلامي در برنامه «ره آورد» شبکه راديويي سلامت با بيان اين مطلب افزود: علي رغم تمامي دغدغه ها، طرح تحول نظام سلامت از ارديبهشت ماه امسال کليد خورد و بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، بسته هاي حمايتي در نظر گرفته شده است که يکي از آن ها، بحث ماندگاري پزشکان در مناطق محروم است.

وي با بيان اين که سياست هاي تشويقي بايد وجود داشته باشد، ادامه داد: مبالغي که به پزشکان در مناطق محروم تعلق مي گيرد بايد کفايت کند و رضايتمندي پزشک را در بر داشته باشد. در حال حاضر 2000 پزشک عمومي و 1500 الي 1700 پزشک متخصص در مناطق محروم در بحث پزشک خانواده کم داريم و قطعاً بهترين راهکار، تشويق هاي مالي، تعرفه گذاري، حقوق و پاداش است.

خضري در ادامه بيان کرد: قطعاً براي اجراي سياست هاي تشويقي نيازمند تأمين اعتبارات لازم و منابع مالي پايدار هستيم که هم دولت و هم مجلس براي سال 1393 کارهاي خوبي انجام داده اند.وي با بيان اين که 50 درصد از متخصصان مغز و اعصاب کشور در تهران هستند، اظهارکرد: اگر حقوق دريافتي و پاداش را براي پزشکان مناطق محروم در نظر بگيريم، عامل موثري در ماندگاري پزشکان در آن مناطق خواهد بود.

عضو هيأت رئيسه کميسيون بهداشت و مجلس شوراي اسلامي در پايان با اشاره به افزايش 30 درصد مازاد بر سهميه براي مناطق محروم جهت عدالت در آموزش خاطرنشان کرد: اين طرح به وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور به عنوان رئيس شوراي گسترش، داده شد.در اين طرح هر دانشگاه علوم پزشکي بر اساس نيازسنجي، متخصصان مورد نيازش را از طريق سهميه بومي برمي دارد و اين دانشجويان چيزي حدود 3 برابر زمان تحصيل يعني 12 سال موظف به ارائه خدمت در مناطق محروم مي باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي