جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/06/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4802

 لاريجاني در همايش بين‌المللي علماي اسلام:
 ايران در شطرنج دشمن بازي نکرده و در پي بازي هاي تاکتيکي درمنطقه نيست 

 
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه ما در خاورميانه و در حوزه خليج فارس دنبال دست نشانده نيستيم بلکه به دنبال برادري هستيم، گفت: اگر امروز در فلسطين به نيروهاي مقاومت کمک مي کنيم کمکمان از جنس حرف هايي که در اجلاس ها مي زنند نيست، بلکه ما کمک عملي مي کنيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در همايش بين المللي علماي اسلام در حمايت از مقاومت اسلامي فلسطين با پر غصه خواندن مسأله کشتار مردم فلسطين و تجاوزارت رژيم صهيونيستي، گفت: در اين موضوع عبرت هاي مختلفي وجود دارد و از درون اين بررسي ها مي توان فهميد امروز چه راهي را مي توان دنبال کرد.

وي افزود: در بين امت اسلامي بخصوص نخبگان بايد روشن شود که مسأله فلسطين محدود به يک جغرافياي خاص نيست.

لاريجاني با بيان اينکه رژيم صهيونيستي را به وجود نياوردند که فلسطيني ها را از مرزهايشان دور کنند بلکه پشت تشکيل اين دولت طراحي بزرگتري بوده ادامه داد: هدف تحقق اين رژيم هنوز روشن نشده است، مشکلي که وجود دارد اين مسأله است از اين رو برخي کشورها فکر مي کنند اگر با اسرائيل کنار بيايند مي توانند منافع فلسطين را تامين کنند.

رئيس مجلس گفت: تئوري که منجر به تشکيل رژيم صهيونيستي شد اين نبود که فلسطيني ها را بيرون کنند و يک دولت تشکيل شود بلکه اين دولت ماموريت داشت و آن اين بود که به خاطر سابقه تمدن و اتحاد بين مسلمانان وضعيت مسلط شدن به غرب وجود دارد بنابراين بايد بين آنها حائلي به وجود آيد.

لاريجاني گفت: يک برنامه براي به گل نشاندن امت اسلامي تشکيل رژيم صهيونيستي بود، ما امروز با برخوردهاي تاکتيکي در مسأله فلسطين مواجه هستيم.رئيس مجلس ادامه داد: برخي کشورگشايي ها در خاورميانه بستري براي نفوذ غرب شد و يا گرايش هاي ملي گرايي خود عامل نفوذ انگليس و غرب به جريان امت اسلامي شده است.

رئيس مجلس با اشاره به نداشتن استراتژي دقيق در کشورهاي عرب متناسب با سطح تهديد گفت: اين يک تهديد بزرگ است، استراتژي کشورهاي عرب متناسب با سطح تهديد هنوز ساماندهي نشده است.وي افزود: غلبه تفکر سازش قدرتهاي مهم عربي را در مقابل رژيم صهيونيستي به صفر رسانده است.

وي با اشاره به اينکه در اين شرايط دولت ها منفعل هستند اما امت ها بيدارند، افزود: بين امت ها حرکت فکري اسلامي وجود دارد در چنين شرايطي نقش رهبري ديني مهم است زيرا امت ها بايد به کسي تکيه کنند و علماي اسلام در اين زمان بايد ايفاي نقش کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي