جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/06/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4802

 جزئيات انتشار كارنامه، مهلت اعتراض و زمان ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري تشريح شد 

 به گزارش آفرينش سازمان سنجش آموزش كشور اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمركز در آزمون سراسري سال 1393 را اعلام کرد و داوطلبان مي‎توانند با شماره داوطلبي، شماره پرونده و مشخصات فردي از نتيجه آزمون خود مطلع شوند.اسامي 466 هزار و 888 نفر از داوطلبان کنکور سال 93 به عنوان قبولي نهايي در اين دوره از آزمون سراسري اعلام شده است.

اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي در رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، نيمه‌حضوري، دانشگاه‌پيام‌نور، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي، رشته‌هاي تحصيلي مجازي و پرديس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور اعلام شده است.

همچنين اسامي پذيرفته‌شدگان مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي براي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام‌نور و دوره‌هاي مجازي درسال تحصيلي 94-1393 كه ‌گزينش‌ آنها به ‌روش‌متمركز صورت‌ گرفته ‌است، در اين مرحله اعلام شده است.

كليه پذيرفته‌شدگان براي اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاريخ ثبت‌نام و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ضرورت دارد ابتدا به سايت اينترنتي دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه کنند.

زمان ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان نهايي

درصورتي كه دانشگاه يا موسسه‌اي برنامه زماني براي ثبت‌نام در سايت اينترنتي خود درج نکرده باشد پذيرفته‌شدگان اين قبيل موسسات لازم است مطابق جدول اعلامي مي‌توانند از شنبه 22 شهريورماه به محل قبولي مراجعه کنند.

انتشار كارنامه

کارنامه داوطلبان آزمون سراسري سال 93 دهه اول مهرماه منتشر مي‌شود.

در اين دوره از آزمون 466 هزار و 888 نفر پذيرفته شدند که بيشترين ميزان پذيرش در دانشگاه پيام نور و کمترين در دوره نيمه حضوري صورت گرفته است. همچنين در ميان گروههاي آزمايشي با احتساب دوره بيشترين پذيرش در دوره روزانه گروه علوم رياضي و فني و کمترين ميزان پذيرش در دوره دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي گروه زبان هاي خارجي انجام پذيرفته است.

توضيح جدول شماره 2- در مورد كدهاي 11 و17 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، 12 (رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)، 14 (رشته‌هاي تحصيلي پرديس بين‎الملل دانشگاه صنعتي شريف)، 15 (رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي) ، 18 (رشته‎هاي تحصيلي موسسه غيرانتفاعي رفاه)، 19(رشته داروسازي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...) و 20 (رشته الهيات و كلام دانشگاه شهيد مطهري):

الف _ آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه براي آنان بجاي كدرشته قبولي يكي از كدهاي فوق اعلام شده به منزله آن است كه منحصراً دركد رشته مذكور نمره علمي لازم را دارا بوده و در رديف معرفي‎شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته‎هاي موسسه مذكور قرار گرفته‎اند.

ب _ آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه علاوه بر كدرشته قبولي اعلام شده (5 رقمي) يكي از كدهاي فوق نيز در اعلام نتايج براي آنها مشخص شده توجه داشته ‌باشند كه به دليل داشتن نمره علمي لازم در اولويت قبل از رشته‌ قبولي، در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته‌هاي موسسه مذكور قرار گرفته‌اند.

كليه داوطلبان فوق لازم است براساس برنامه زماني كه در اطلاعيه‌ روز يكشنبه 23 شهريورماه که از طريق سايت اين سازمان منتشر خواهد شد براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه کنند. عدم مراجعه براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي مذكور به منزله انصراف از رشته ذيربط تلقي مي شود و آن دسته از داوطلبان كه داراي كدقبولي ديگري هستند مي توانند در كد رشته قبولي اعلام شده ثبت‌نام کرده و به ادامه تحصيل بپردازند.

آن دسته از داوطلباني كه در كد رشته قبولي ديگري نام آنان اعلام شده، در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزينش شركت کرده و پس از تاييد در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي رشته جديد قرار بگيرند، قبولي آنها در كدرشته اعلام شده قبلي (رشته‌اي كه هم‌اكنون اعلام شده) باطل خواهد شد.

كد رشته تحصيلي يا رشته محل‌هايي كه در گزينش نهايي حذف يا اصلاح شده‌اند:

الف – محل تحصيل كلاسهاي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار مي‌شود.

تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دانشكده علوم پزشكي گرايش از تاريخ 29 تا 30 شهريورماه است.

با توجه اعلام دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي (به عنوان ارگان بورس دهنده) در رشته داروسازي (كد 10758) دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌ا... از داوطلبان جنس زن پذيرش بعمل نخواهد آمد. ضمناً ظرفيت پذيرش اين رشته محل به 5 نفر از جنس مرد تغيير يافته است.

با توجه به عدم اعلام نتيجه مصاحبه در رشته پرستاري (كد 10584) از سوي دانشگاه شاهد، در اين مرحله براي اين رشته اعلام قبولي نخواهد شد.تاريخ و محل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و يا علمي و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال 1393 (رشته‌هاي نيمه‌متمركز دوره‌هاي روزانه، شبانه «نوبت دوم»، دانشگاه پيام‌نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي) به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌ داوطلبي‌ معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور تا چند برابر ظرفيت هر رشته از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در تاريخ 15 مهرماه منتشر خواهد شد.

معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه‌ زماني اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه‌اي كه به همراه فهرست معرفي‌شدگان اين قبيل رشته‌ها منتشر خواهد شد، براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام کنند.

كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هريك از كد رشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان كد رشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كد رشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته‌شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر در دهه اول مهرماه در سايت سازمان قرار داده خواهد شد. اعتراض تا آخر مهرماه به صورت اينترنتي امکانپذير است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي