جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/07/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4818

 دومين دوره انتخابات جامعه مديران کنترل کيفيت صنايع استان مرکزي برگزار شد 

 اراک -الهام فراهاني

انتخابات مديران کنترل کيفيت صنايع استان مرکزي در سالن همايش اداره کل استاندارد استان مرکزي برگزار شد.به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان مرکزي، دومين دوره انتخابات جامعه مديران کنترل کيفيت صنايع استان با حضور مدير کل و معاون و جمعي از کارمندان در سالن اجتماعات اين اداره کل برگزار شد.

هدف از برگزاري اين مراسم علاوه بر انتخاب هيئت مديره و مدير عامل جديد جامعه مسئولين کنترل کيفيت استان تلاش در جهت تقويت جايگاه مديران کنترل کيفيت و حمايت قانوني از آنها در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي، تلاش در جهت شناسايي توانمنديها و ظرفيتهاي کنترل کيفيت در مراکز صنعتي و خدماتي و کمک به اعضا براي استفاده از توان بالقوه کنترل کيفيتي يکديگر در جهت ارتقاء شرايط کيفي واحدها، تلاش در جهت برگزاري دوره‎هاي آموزشي،‌ سمينارها و کنگره‎هاي تخصصي با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه، تلاش در جهت درجه‎بندي صلاحيت براي مسئولين کنترل کيفيت بر مبناي ضوابط قانوني و موافقت اداره کل استاندارد ، تلاش در جهت دريافت و ارائه پيشنهاد بمنظورتدوين و يا تجديد نظر در استانداردهاي ملي با رعايت ضوابط موجود، تلاش در جهت بهبود فرآيند تائيد صلاحيت مديران کنترل کيفيت و حضور فعال در کميته هاي تعيين صلاحيت، تلاش در جهت ارتقاء و انتقال فرهنگ کيفيت به واحدهاي توليدي يا خدماتي از طريق مديران امر کيفيت و توسعه فرهنگ کيفيت، تلاش در جهت ايجاد شبکه‎هاي اطلاع‎رساني، سيستم گردآوري اطلاعات و نشر آن در ميان اعضاء از طريق انتشار نشريه و ايجاد سايت، تلاش در جهت ايجاد تسهيلات رفاهي نظير خدمات بيمه‎اي،‌ تعاوني مسکن جهت اعضاء مي‎باشد.

در اين جلسه اهداف مطروحه که بطور خلاصه شامل آموزش، ارتقاء جايگاه و منزلت مديران کنترل کيفيت، انتقال تجارب بين مديران کنترل کيفيت از طريق ارتباط با ساير جوامع ،تقويت روحيه همکاري و مشارکت در تدوين استانداردهاي کارخانه اي و ملي، ترويج فرهنگ استاندارد مي‌باشد، تحت سه رويکرد اهداف کوتاه مدت،‌اهداف ميان مدت واهداف بلند مدت برنامه ريزي و تقديم مدير کل استاندارد گرديد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي