جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/07/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4831

 يک نکته از هزاران 

 نبايد خودمان را گول بزنيم، تهران روي گسل‌هاي فعال است، همچون توكيو و كل كشور ژاپن كه در معرض خطرهايي همچون آتشفشان و زلزله قرار دارد. اما روي گسل هم مي‌توان زندگي کرد البته به شرط آنكه براي مواجهه با آن آمادگي‌هاي لازم را فراهم كرده باشيم. به گفته سازمان پيشگيري از حوادث طبيعي، در تهران 38 مخاطره طبيعي شناسايي شده که زلزله تنها يکي از آنهاست. زلزله، سيل، فرونشست زمين، طوفان، رعد وبرق و ... از ديگر خطرات شايعي که تهران را تهديد مي کند. لذا بايد براي مردم واکنش مناسب در مقابل هريک از اين حوادث تعريف کنيم.

متاسفانه ما در امر آموزش در مواجهه با مخاطرات طبيعي بسيار ضعيف عمل كرده‌ايم و حتي برخي نهادهاي بحران ما همچون هواشناسي در زمينه پيش بيني و پيش گيري طوفان اخير ناتوان عمل كرد. به هرحال بايد از طريق آموزش و فراهم سازي امكانات لازم خود را در مقابل تهديدات آماده كنيم وگرنه درصورت بروز حادثه توانايي مديريت بحران را نخواهيم داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي