جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/07/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4831

 سرمقاله 

 فرصتها و امكانات خوب، استفاده‌هاي بد

زهرا كيان‌بخت

در حوزه‌ها و زمينه‌هاي مختلف اجتماعي كه دقيق شويم يكي از نتايجي كه از اين دقت‌نظر براي‌مان حاصل خواهد شد اين است كه در بسياري از موارد، پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي زيادي وجود دارد كه قدرت آن را دارند تا يك تحول اساسي و ارزشمند را براي جامعه‌مان به همراه بياورند.

تحولي كه مي‌تواند رشد و پويايي جامعه در بسياري از موضوعات را خيلي سريع‌تر موجب شود و رقم بزند. اين واقعيتي است كه خاص يك بخش يا حوزه نبوده و مي‌توان آن را شامل حال اغلب بخش‌ها و زمينه‌ها دانست. از بخش فرهنگ، هنر و ادبيات گرفته تا حوزه اقتصاد، ورزش و نيز حيطه مسائل اجتماعي و سياسي و... كه هر يك از اين‌ها نيز در درون خود، داراي واحدها و مجموعه‌هايي كوچكترند كه توانايي‌هاي بالقوه موجود در هر كدام از آن‌ها، به هيچ وجه قابل انكار نيست.

درواقع در بسياري از موارد، با در اختيار داشتن پتانسيل‌هاي لازم، به طور طبيعي،اين انتظار مي‌رفت كه به نتايجي متفاوت‌تر و بهتر از آنچه تا به حال به دست آمده، نائل شويم. اين كه چرا اين چنين نشده است و بررسي و تحليل آن مي‌تواند موانع دست‌يابي به اين توفيق را معرفي كند تا با رفع موانع، روند توسعه در زمينه‌هاي مختلف، از شتاب لازم برخوردار شود. در غير اين صورت، با پابرجا بودن ضعفهاي گذشته و تلاش نكردن در جهت تصحيح آنها، نتيجه‌اي كه به دست خواهد آمد هم همان نتايج ضعيف پيشين خواهد بود.

به عنوان يكي از مصاديق اين موضوع، مي‌توان به حوزه‌هايي اشاره كرد كه برنامه‌ريزي اصولي درمورد آنها مي‌توانست به رشدي چندجانبه در كشورمان منجر شود. از سودآوري اقتصادي گرفته تا تاثيرات اين سودآوري بر مسائل اجتماعي و به تبعيت از آن، سلامت روحيه فردي و جمعي و نتايج مثبتي كه اين سلامت، در كاستن از نابسامانيهاي اجتماعي و فرهنگي با خود به همراه خواهد داشت.

براي نمونه و درواقع، مشتي نمونه خروار، مي‌توان به وضعيت صنعت نساجي در كشور و چالشهاي موجود در اين عرصه اشاره نمود. صنعت نساجي و پارچه‌بافي مانند بسياري از صنايع ديگر، از عرصه‌هاي مهم اشتغالزايي است كه متاسفانه مشكلات و كاستيهاي موجود در آن موجب شده اين حوزه به جاي كم كردن باري از دوش اقتصاد كشور، خود، درگير مسائل و معضلاتي باشد كه در نتيجه‌ي آن، نتواند به اهداف مطلوب موردنظر دست پيدا كند. از جمله‌ي اين معضلات مي‌توان از پديده قاچاق منسوجات از خارج به داخل كشور ياد كرد.

كارخانه‌هاي داخلي به دلايل مختلف از جمله فرسودگي و مستهلك بودن دستگاهها و عدم برنامه‌ريزي و ارائه طرحهاي نو براي بازاريابي، قدرت رقابت با منسوجات وارداتي را ندارند. وضعيتي كه زمينه‌ساز ركود در اين صنعت و تعطيلي كارخانجات و به دنبال آن، از كار بيكار شدن كارگران و تبعات بعدي آن است. البته اينها پيامدهاي كوتاه‌مدت اين ركود هستند و پيامدهاي زيانبار بلندمدت و اثرات منفي آن در جامعه، چيزي است كه در آينده، ظاهر خواهد شد و اين، امري است كه بسياري از فرصتهاي خوبي را كه مي‌توانست در نتيجه پيشرفت در عرصه نساجي براي‌مان رقم بزند، نقش بر آب مي‌كند. براي اين عرصه مشكلات ديگري از قبيل؛ عدم امکان تامين مواد اوليه با کيفيت مطلوب و قيمت ارزان، افزايش قيمت تمام شده محصولات نساجي به دليل پايين آمدن‌ بهره‌وري و عواملي همچون بالا بودن نرخ بهره بانکي،تورم‌ بالاي سالانه، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم و... را نيز ذكر كرده‌اند. به هر حال، وضعيت فعلي صنعت نساجي و دشواريهايي كه اين عرصه براي حركت كردن به سمت بهبود وضعيت با آنها روبروست، به نوعي دگرانديشي و درنظر گرفتن برنامه‌هايي قابل اجرا نيازمند است كه بتواند با شناختن مشكلات موجود در اين حيطه، موجي از تغيير و تحول را با خود به همراه بياورد. بديهي است براي ارائه برنامه‌ها و راهكارهاي جديد تحول‌آفرين، به برنامه‌ريزاني نيازمنديم كه با آگاهي كامل از نوع نيازهاي موجود در اين عرصه، صنعت نساجي را به سمت و سوي همراهي با سلايق و نيازهاي مشتريان داخلي و چه بسا خارجي، سوق دهند و با پويايي بخشيدن به اين صنعت، نه تنها از ركود كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي جلوگيري كنند، بلكه در زمينه اشتغالزايي نيز ياري‌رسان اقتصاد جامعه باشند و همه اينها، در گرو ارائه برنامه‌هايي خوش‌فكرانه، حساب‌شده و هدف‌دار مي‌باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي