جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/07/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4831

 آخرين وضعيت منشور دانشجويي 

 سال گذشته و نزديک به روز دانشجو بود که معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم خبر از تهيه منشوري داد که تمام حقوق دانشجويي را با خود به همراه خواهد داشت، حقوقي که گاه دانشجويان از آن غلفت مي کنند يا اطلاعي درباره آن ندارند. ضياء هاشمي در گفتگو با خبرگزاري مهر از آخرين وضعيت تدوين اين منشور، خبر مي دهد.ضياء هاشمي با اشاره به مهمترين اهداف وزارت علوم از تدوين منشور حقوق دانشجويي، به مهمترين تصميمات اتخاذ شده در اين باره اشاره کرد و گفت: طبق پيش بيني که داشتيم نسخه نهايي منشور دانشجويي تدوين و براي نشر آماده شده اما براي دقت بيشتر، اين منشور به اداره کل لوايح، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات وزارت علوم ارسال شده که از حيث حقوقي بررسيهاي روي اين متن صورت گيرد.

وي ادامه داد: به عنوان مثال، با اين منشور دانشجو مي تواند از دانشگاه خود بخواهد برنامه‎هاي مناسب آموزشي برايش در نظر گيرد و از امکانات آموزشي و کمک آموزشي مناسب برخوردار باشد، بنابراين دانشجو مي‎داند چه توقعاتي از استاد، گروه آموزشي و حتي مديريت دانشگاه بايد داشته باشد. در واقع به نوعي تعهدات و پايبندي دانشجويان را مي‎توان با اين منشور دروني و فرايندهاي نظارتي را با مشارکت آنان نهادينه کرد. هاشمي اضافه كرد: اين منشور در حوزه‎هاي صنفي، آموزشي، پژوهشي، سياسي و اجتماعي و ساير حوزه‎ها گسترده و مشخص شده يک دانشجو در هر کدام از اين حوزه‎ها چه حقوقي دارد که البته اين حقوق با تکاليفي همراه است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي