جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/08/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4839

 سرمقاله 

 "بمب ساعتي داعش" براي تغيير خاورميانه

حميدرضا عسگري

تغيير بافت سياسي و تحول در دولت‌هاي منطقه خاورميانه از اهداف هميشگي جهان غرب بوده است. باتوجه به كثرت مسلمانان در اين منطقه، از دير باز تلاش‌هاي بسياري جهت تبديل دولت‌هاي اسلامي به كشورهاي حامي غرب انجام شده و در صورت مخالفت دولت‌ها، طرح‌هاي بلندمدت و كوتاه مدتي جهت سرنگوني و تغيير آنها مدنظر بود است. اين مهم هيچگاه از طريق دخالت نيروهاي خارجي محقق نشده و يا به سرانجام نرسيده است. اما امروز اين امر به دست و سلاح خود مسلمانان درحال رخ دادن است!. امروز شاهد تغيير مرزهاي جغرافيايي با تشكيل حكومت‌هاي جديد التاسيس از سوي گروه‌ها و جبهه‌هاي به اصطلاح اسلامي هستيم. در هر گوشه‌اي از سوريه مدعيان براي خود حكومتي تشكيل داده‌اند و خود را زعيم مسلمانان مي‌دانند!. درعراق نيز با به دست آوردن ثروت و تسليحات عظيم پايه‌هاي ساختار به اصطلاح حكومتي خود را تقويت كردند و با مرزبندي‌هاي جديد خود نقشه جغرافيايي منطقه را تغيير داده ‌اند. امروز داعش و ديگرگروه‌هاي افراطي كه داعيه حكومت و خلافت اسلامي دارند، حقيقتا يک بمب ساعتي واقعي در دل خاور ميانه بشمار مي‌آيند که قدرت ويرانگر آن عموما درک نمي شود!. قدرت تخريبي داعش نه در سربريدن ها، کشتار، تصرف شهرها و روستاها و عدالت خشونتي است که از آن صحبت مي کنند. بلكه قدرت داعش فراتر از جذب فزاينده جوانان مسلمان، زاغه‌هاي بزرگ مهمات، و ميلياردها دلاري است که در اختيار دارد. قدرت تخريبي داعش به شکل بالقوه در جايي ديگرنمود پيدا مي کند؛ يعني در فروپاشي حكومت‌هايي كه به عنوان سنگ بناي خاورميانه جديد محسوب مي‌شوند.

سوريه و عراق تنها به عنوان بستري جهت اصلاح خاورميانه تلقي مي‌شوند و بايد منتظر تاثيرات داعش برحكومت‌هاي آل سعود، مصر، ليبي، اردن، يمن و ديگر مسلمانان از شمال آفريقا تا خليج فارس بود. ايجاد ناامني در منطقه و هزينه تراشي براي مسلمانان اعم از مخالفان و موافقان غربي، بهترين راهكاري است كه هم بنيه مالي كشورهاي منطقه را تضعيف خواهد كرد و هم به دست خودشان جام شوكران را سرمي‌كشند. بايد درک کنيم که در وضعيت کنوني حقيقتا چرا غرب کاري جز نشستن و تماشاگر بودن و تشكيل ائتلافي نه چندان جدي از خود بروز نمي‌دهد.

امروز همزمان با انتشار فيلم‌هاي خشونت آميز، صفحات اينترنتي داعش نيز، با بزرگنمايي ائتلاف ضد داعش و تاکيد روي چهل کشور، ادعا مي کنند که خلافت نوپاي اسلامي در مقابل تمام دنيا ايستاده و ارتش هاي چهل کشور جهان، در مقابل آنها ناکام بوده اند!. اين در حالي است که عدد 40 کشور تنها يك امر تبليغاتي است و اكثر اعضا نيز، فقط آماده اند که در حد پرداخت پول يا کمک هاي امدادي، در جنگ با داعش سهيم باشند. داعشي‌ها نيز، از اين واقعيات باخبرند که عرب ها حال جنگيدن ندارند و ترجيح مي دهند پولش را بدهند و غربي‌ها نيز با داشتن يك اتاق فكرقوي و طرح‌هاي استراتژيك خود، ارسال غذا و دارو براي آواره ها و نهايتا، اسلحه و مهمات براي ارتش عراق را بيشتر از اعزام سرباز و برخوردي جدي دوست دارند!. بايد تامل و تعمق كنيم كه چگونه يك گرايش خشني همچون داعش توانسته تا اين حد براي افراط گرايان جذاب باشد كه حاضرند زندگي با تابعيت‌هاي اروپايي خود را رها كنند و درسخت ترين شرايط جنگي جان خود را به خطر بياندازند. حال تصور كنيد اين جذابيت براي جوانان مسلماني كه دردام انتقام جويي‌هاي مذهبي و فرقه‌اي قرار مي‌گيرند تا چه ميزان خواهد بود( شيريني دستمزدهاي دلاري را نيز به آن اضافه كنيد!).

داعش، با اتخاذ ادبيات افراطي خود و بهره گيري از عنصر تفرقه ميان فرق اسلامي، عامدانه در حال فعال کردن چاشني بمبي بزرگ در منطقه است؛ بمبي که احتمال انفجارش واقعي است، و اگر منفجر شود موجب دگرگوني قطعي خاورميانه مي شود. اما آنچه غيرقابل پيش بيني است آينده اين گروه‌ها با گرايشاتي همچون داعش مي باشد. زماني در افغانستان گروه‌هاي مذهبي همچون طالبان از سوي غرب در مقابل شوروي مورد حمايت بودند، اما آينده‌ آنها آنطور كه تصور مي‌شد شكل نگرفت و بعدها برعليه خواسته‌هاي غرب عمل كردند و به محور تروريست در جهان تبديل شدند. اما خطر داعش به مراتب از طالبان و القاعده بيشتر است، چرا كه آنها با راه اندازي يك جنگ داخلي درميان مسلمانان درحال ايجاد تحولات جدي در عرصه سياسي خاورميانه هستند. اين طرح ريزي و گسترش آتش فتنه درميان مسلمانان بسيار پيچيده است، اما بايد در انتظار وقايعي بزرگتر از تحولات سوريه و عراق، در منطقه باشيم...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي