جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/08/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4854

 سرمقاله 

 نمايشگاهي در جهت هم افزايي رسانه‌اي

حميدرضا عسگري

بيستمين نمايشگاه مطبوعات پس از يك سال غيبت، بارديگر امسال برگزار شد و با حضور گسترده اصحاب رسانه، روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها، پس يك از هفته به ايستگاه آخر رسيد، و با تجربه كردن شعار " آزادي مسولانه" به كارخود پايان داد. البته تفاوت اين نمايشگاه با ديگر نمونه‌هاي آن در سال‌هاي گذشته از اين جهت بود كه مطبوعات با چشم اميد به عملكرد صنفي و نگرش حرفه‌اي معاونت مطبوعاتي پا به اين عرصه گذاشتند. نگرشي كه مانع از رانت‌خواري‌ها و اجحاف حقوق ديگر اصحاب رسانه گرديد و اين انتظار هست تا مشكلات و خواسته‌هاي مطبوعات در دوران فعلي با نگرش‌هاي منصفانه وزارت ارشاد و مسولان امر در معاونت مطبوعاتي رسيدگي و مرتفع گردد.

اما فارغ از اين نوع نگاه، دستاوردهاي نمايشگاه مطبوعات صرفاً به مصاحبه و عرضه رايگان روزنامه‌ها خلاصه نمي‌شود. بلكه مي توان نمايشگاه مطبوعات را فرصتي براي هم افزايي رسانه‌اي تلقي كرد و تلاش‌هايي را كه مسولان دروزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتي انجام مي‌دهند را در اين زمينه ارج نهاد.

بعضاً در فضاي سياسي كشور شاهد اختلافات جناحي و حزبي هستيم كه متاسفانه برخي از آنها رسانه‌ها را به ابزار تخريب و تاختن بررقبا تبديل كرده‌اند. هرچند كه داشتن گرايشات سياسي براي رسانه‌ها چيزعجيبي نيست، اما تبديل آنها به بلندگوهاي سياسي درجهت برهم زدن وحدت رويه كشور كار درستي نيست. امروز رسانه‌هاي ما به ندرت عملكرد يكديگر را قبول دارند و در جهت هم افزايي و تحقق رسالت رسانه‌اي گام برمي‌دارند.

مراد از هم افزايي، حركت رسانه‌ها به عنوان يكي از اركان قدرت كشور در جهت تحقق خواسته‌هاي مردم و حكومت در عرصه‌هاي داخلي و خارجي مي‌باشد. براي فهم موضوع به عملكرد رسانه‌ها درغرب بايد اشاره كرد كه علي رغم رقابت سالم با يكديگر، يك انسجام واحد و عزمي جمعي براي پيگيري حقوق مردم از دولت‌ها و حمايت از سياست‌هاي كلي كشور در عرصه سياست خارجي دارند.

اگر نگاهي به عملكرد رسانه‌هاي غربي داشته باشيم، تمام آنها ضمن داشتن مخاطبان خاص و خط دهي‌هاي مشخص در عرصه‌هاي مختلف، در مسائل كلي سياست‌هاي كشورشان به صورت يد واحد عمل مي‌كنند و هيچگاه به سبب تفاوت سليقه‌ها دست به تخريب يكديگر و يا دولت‌ نمي‌زنند. البته ناگفته نماند عملكرد شفاف و حرفه‌اي رسانه‌ها در غرب به گونه‌اي است كه دولت‌ها آنها را به عنوان ناظر برنحوه عملكرد خود مي‌بينند و بارها مشاهده شده كه يك روزنامه درآمريكا يا انگليس عملكرد مسولان در بالاترين رده‌هاي نظامي و سياسي را به چالش كشيده‌اند و حتي موجب بركناري‌ آنها گرديده‌اند.

لذا مي‌توان اين انتظار را داشت كه رسانه‌هاي داخلي ما نيز ضمن حفظ رسالت حرفه‌اي و سياسي خود، نيم نگاهي نيز به هم افزايي رسانه‌اي در جهت تحقق اهداف كلي نظام در عرصه‌هاي داخلي و خارجي داشته باشند. اين درست نيست كه ما در عرصه سياست داخلي به بهانه رقابت‌هاي سياسي، برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي را كه مستقيما بر معيشت مردم تاثير گذار است را به چالش بكشيم و بر سر راه آن مانع تراشي كنيم.

هرچند كه ممكن است با اين قبيل اقدامات، وجهه مقبول رقيب نزد افكار عمومي مخدوش شود، اما فراموش نكنيم كه اين اختلافات پيكره اصلي نظام را درعرصه‌هاي مختلف تضعيف خواهد كرد. همچنين درعرصه‌ سياست خارجي در موقعيت فعلي، وحدت و هم افزايي رسانه‌اي در داخل به عنوان پشتوانه‌ و امتيازي براي ديپلمات‌هاي ما محسوب مي شود تا در مسئله فوق حساسي همچون مذاكرات هسته‌اي صدايي واحد را به گوش جهانيان و مذاكره كنندگان برسانند.

نبود همگرايي و وحدت رويه در ميان رسانه‌هاي ما در زمينه هسته‌اي اين فرصت را به طرف‌هاي غربي مي‌دهد تا ازشكاف موجود استفاده كنند و از شانس بيشتري براي زياده‌خواهي‌ و فشار برملت ايران، برخوردارشوند.درآخر ضمن قدرداني از زحمات برگزاركنندگان و حضور شركت كنندگان در بيستمين نمايشگاه مطبوعات، اميدواريم اين گردهمايي رسانه‌ايي بهانه‌اي شود تا با كاهش اختلافات، شاهد هم‌افزايي و همگرايي رسانه‌ها در راستاي تحقق اهداف داخلي و خارجي كشور باشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي