جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/09/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4863

 سرمقاله 

 وين پايان راه نيست، اما...

حميدرضا عسگري

يكي از تاريخي ترين شهرهاي اروپا، شاهد يكي از تاريخي ترين مذاكرات سياسي بوده‌ است كه بيش از يك دهه از عمر آن مي‌گذرد و پستي و بلندي‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته است. درآخرين دور آن بار ديگر شاهد ادامه دار شدن مذاكرات بوديم و اين فرصت تا10تيرماه تمديد شد. اما رويكرد مذاكره كنندگان در عصرحاضر به گونه اي است كه بيش از هميشه اراده و عزم جدي براي به سرانجام رساندن اين پرونده هسته‌اي دارند. البته اين اراده به سبب نوع نگاه سياسي طرفين براي تحقق يك دستاورد بزرگ براي دولت‌ها شكل گرفته و مي‌تواند افتخاري براي ملت‌هايشان باشد كه در اين برهه تاريخي مسئله‌اي چالش برانگيز را پس سال‌ها مذاكره نافرجام به سرانجام برسانند. درمذاكرات هسته‌اي فعلي اختلاف نظرها فراوان، و فاصله بين خواسته‌هاي طرفين بسيار زياد است، اما نوع برخورد و عملكردها به گونه‌اي بوده است كه هيچيك از مذاكره كنندگان تمايلي به اعلام شكست تلاش‌هاي خود را ندارند و به هر نحوي كه شده به دنبال ادامه حركت در مسير رفع اختلافات هستند. تمديد موقت مذاكرات قوي ترين گزينه‌اي بود كه ازتفسيرها و اخبارضد ونقيض خبرگزاري‌ها و منابع نزديك به ديپلمات‌ها، برداشت مي‌شد. اما بايد به گونه ديگري نيز به اين مذاكرات نگاه كرد و سنجيد كه ادامه مذاكرات چه بازخوردهايي را خواهد داشت.

به زعم برخي كارشناسان تمديد مذاكرات تنها گزينه فرار از زير بارقبول شكست و عدم توافق بود وحفظ نگرش اميدوارانه‌اي براي كاهش اختلافات و رسيدن به يك نقطه نظر مشترك درآينده تلقي مي‌شود. هرچند كه ادامه روند فعلي اميدها را حفظ كرد، اما نبايد از واقعيت‌ها بازماند و چشم برآنها بست. ادامه مذاكرات عملاً به نفع ما نيست و تمديد مذاكرات صرفاً براي غرب و همپيمانانشان مورد قبول مي‌باشد. اين گزاره به معناي مفيد نبودن مذاكرات وچشم پوشي بر زحمات بي بديل تيم هسته‌اي كشورمان نيست، بلكه از اين منظر كه وضعيت هسته‌اي و اقتصادي ما همچنان در حالت ايستا قرارگرفته، مورد اشاره است.

متاسفانه تمام تمركز اجرايي ما برمذاكرات معطوف گرديده و انتظارات اقتصادي مردم بر حل مسئله هسته‌اي پايه ريزي شده است. حل شدن مذاكرات براي ايران به منزله يك تضمين قوي درجهت ثبات، برنامه ريزي و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مي‌باشد. لذا مادامي كه مذاكرات بدين نحو ادامه يابد نمي‌توان انتظار داشت كه تحول شگرفي در عرصه اقتصادي كشور رخ دهد. چرا كه هم دولت و هم سرمايه گذاران با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته نمي‌توانند ريسك جدي درعرصه اقتصادي داشته باشند.

علاوه براين ادامه مذاكرات با رويه كنوني ساختار تحريم‌ها را حفظ خواهد كرد و عدم حسن نيت غرب نيزدر طي يك سال گذشته نشان داده است كه آنها برتعهدات فعلي نيز چندان پايبند نيستند و دامنه تحريم‌ها را نيز گسترش داده‌اند. ازسوي ديگر تحولات سياسي در كشورهاي مذاكره كننده تاحد زيادي توافق درمذاكرات را تحت تاثير قرار داده است. بدون شك با روي كار آمدن جمهوري خواهان و طرفداران لابي صهيونيسم درآمريكا، بايد منتظر اقدامات و تحريم‌هاي بيشتري عليه ايران درماه‌هاي آينده باشيم.

همچنين بايد ديد حل وفصل مذاكرات به نفع و به ضرر چه كساني خواهد بود. به لحاظ اقتصادي برچيده شدن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران ضرر چشم گيري براي اقتصاد چين و ديگر كشورهاي همسايه همچون تركيه و حوزه خليج فارس خواهد داشت. ناگفته نماند كه روس‌ها نيز از حفظ سازمان تحريم‌ها درطي چند سال گذشته به لحاظ اقتصادي و سياسي بيشترين نفع را از قبل ايران برده‌اند. گرفتن پول‌هاي اضافي خارج از قرارداد در ساخت و راه اندازي نيروگاه بوشهرو امضا ساخت چندين نيروگاه‌ اتمي و انرژي، به اندازه كافي براي روس‌ها انگيزه‌ آفرين بوده است كه روند فعلي مذاكرات را تاحد توان حفظ كنند. از باب سياسي نيز روس‌ها برگ امتياز ايران را از دست نخواهند داد و مطمئنا با يك پيشنهاد مناسب غرب برسر مسئله‌اي همچون اوكراين حاضرند آن را معامله كنند. لذا به سرانجام رسيدن مذاكرات اين فرصت را آنها خواهد گرفت. به هرتقدير نفس مذاكرات براي ما مفيد به فايده بوده است، اما بايد تلاش كرد تا از اتاق مذاكرات نتيجه‌اي مناسب خارج شود، چراكه با طولاني شدن مذاكرات، مخالفان ايران و ديگر بهانه تراشان در مذاكرات هسته‌اي فرصت مي‌يابند تا موانع بزرگتري بر سر راه توافق جامع هسته‌اي ايجاد نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي