جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/09/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4863

 نخبگان 

 توانمندسازي نخبگان علمي؛ گامي درراستاي توسعه فرايند دانش‌آفريني

دكتر محمدعباس زاده، علي بوداقي

قسمت سوم و پاياني

توانمندسازي نخبگان علمي نقش اساسي در ارتقاي چرخه دانش‌آفريني دانشگاههاي كشور دارد.

توانمندسازي جرياني است كه با دادن استقلال بيشتر به كاركنان و سهيم كردن آنان در اطلاعاتي كه به مهار عواملي كه عملكرد سازماني را تحت تاثير قرار مي‌دهد مي‌پردازد. توانمندسازي باعث مي‌شود احساس خودكفايتي نخبگان افزايش يابد، همچنين خلاقيت، نوآوري، عزم و اراده و پشتكار آنان تقويت گردد و شرايط براي مسلط شدن و غلبه بر مشكلاتي كه ممكن است با آن مواجه شوند فراهم آيد. از طريق برنامه‌هاي توانمندسازي نخبگان مي‌توان چرخه دانش‌فريتي را در دانشگاه ارتقا داد. همچنين بسياري از نظريه‌پردازان، مفهوم توانمندسازي را هم‌معنا با مشاركت نيروي انساني در محل كار مدنظر قرار داده‌اند. مشاركت فرايندي است كه با اين وسيله قدرت در ميان افراد تسهيم مي‌شود. همچنين توماس و ولتهوس چهار متغير شناختي را معرفي مي‌كنند كه تعيين‌كننده توانمندسازي است. اين متغيرها عبارتند از: احساس موثر بودن، احساس داشتن حق انتخاب، احساس شايستگي و احساس معنادار بودن.

مجموعه مقالات نخستين هم‌انديشي ملي در امور نخبگان؛ بنياد ملي نخبگان، تابستان 93.

گردآورنده: غلامعلي منتظر (دانشگاه تربيت مدرس)

(با تلخيص)


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي