جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/11/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4919

 معاون استاندار:
 دامنه تهديد زلزله در برخي مناطق آذربايجان غربي به مرز هشدار رسيده است 

 اروميه-خبرنگارآفرينش

هادي بهادري در سمينار زلزله و احتمال زلزله بعدي در اروميه افزود: مطالعات گسترده اي در اين خصوص در شهرهاي بزرگ اروميه، خوي، مهاباد و سلماس انجام شده که سعي داريم با دريافت اطلاعات اين مطالعات، نقشه راه مقابله و کاهش خطرات زلزله را تهيه کنيم.وي اضافه کرد: بر اساس اين مطالعات، گسل سيلوانا گسل غالب زلزله احتمالي در شهر اروميه است که بايد اين امر در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار گيرد.وي اظهار کرد: آذربايجان غربي از مناطق لرزه خيز کشور به شمار مي رود که اين امر با مطالعات جديد اثبات شده اند.

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي ادامه داد: تبيين مقدار ريسک، گام نخست در مديريت زلزله و مطالعات ريزپهنه بندي است و در اين مطالعات بايد ميزان خطرات و آسيب پذيري مراکز حساس و زيرساختهاي شرياني به دقت تحليل و محاسبه شود تا با مقاوم سازي و با اقدامات کاهش ريسک از وقوع حوادث احتمالي تاحد ممکن پيشگيري کرد.مهدي زارع استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله کشور نيز در اين سمينار گفت: براساس مطالعات انجام شده هر 200 سال يک زلزله به بزرگي هفت ريشتر در مناطق اطراف درياچه اروميه روي داده و تکرار اين حادثه نيز محتمل است.در اين سمينار، اساتيد و هيات علمي دانشکده فني دانشگاه اروميه نيز مطالبي را در خصوص آسيب پذيري سازه هاي شهر اروميه و مخاطرات ساختاري در منطقه درياچه اروميه ارائه کردند.در تاريخ آذربايجان غربي، زلزله هاي بزرگي به ثبت رسيده که از جمله آنها مي توان به زلزله سلماس اشاره کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي