جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/11/29 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4932

 يک نکته از هزاران 

 بهبود اوضاع كسب وكار و سامان دهي وضعيت اقتصاد، اصلي ترين شعار دولت در كسب آراي مردم جامعه بوده و هست. اما بدون چشم پوشي از اقدامات انجام گرفته در ثبات اقتصاد و كاهش آمارهاي تورم از سوي تيم اقتصادي، بايد نسبت به وضعيت نامناسب معيشتي مردم در اين روزها اشاره كرد و از بابت آن نگران بود.

نكته اينجاست كه دولت شيب افزايش قيمت‌ها و تورم را بنا به آماري كه اعلام كرده، كاهش داده ولي هنوز فشاري از روي دوش مردم برداشته نشده است! چرا كه اين حجم از فشارهاي اقتصادي و ميزان دريافتي مردم به هيچ وجه همخواني ندارند. دولت و تيم اقتصادي كشور بايد توجه داشته باشند كه تمام تلاش‌ها و برنامه‌هاي آنها زماني مورد تاييد مردم خواهد بود كه آنها تغييرات ايجاد شده را درزندگي خود لمس كنند. اگر معضل بيكاري و تعطيلي توليد و صنعت به همين منوال ادامه داشته باشد، شكي نيست كه مردم رفته رفته اعتماد خود را نسبت به برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت از دست خواهند داد!

اميد را در مردم زنده نگه داريم...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي