جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/11/29 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4932

 ابتكار در اهواز:
 حل معضل گردوغبار به پشتوانه اجتماعي نياز دارد 

معصومه ابتکار در اولين کنفرانس ملي علوم و مهندسي محيط زيست که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: تمايز رويکرد اين دولت با برخي رويکردهاي گذشته، تاکيد بر نظر کارشناسي و پرهيز از تصميمات آني و فوري در بررسي و حل معضلات بوده است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: پس از مرحله واکنش سريع که در برنامه کوتاهمدت تعريف مي‌شود، اقدامات ميانمدت قرار دارد که در اين زمينه اعتباراتي به منظور مقابله با اين پديده پيشبيني شده است و از آنجا که دانشگاههاي محلي، طبيعت منطقه و درد مردم را به خوبي ميشناسند، لازم است نظر کارشناسي را به اين دانشگاهها واگذار کنيم. همچنين در مطالعات بلندمدت با تدوين يک برنامه مناسب بايد به مقابله با اين پديده پرداخته شود. علاوه بر استان خوزستان، استانهايي چون سيستان و بلوچستان، ايلام و لرستان نيز برخي با منشاء منطقهاي و برخي با منشاء داخلي با اين پديده درگير هستند. معاون رييس جمهور در پايان، عزم و اراده دولت يازدهم را بر حل معضلات زيست محيطي محکم دانست و گفت: البته دولت به تنهايي نميتواند به نتيجه مطلوب در اين زمينه برسد، حل اين معضلات به يک پشتوانه اجتماعي با منشاء دانشگاهها نيازمند است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي