جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/02/01 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2740

  طلايي نيک:استيضاح فرشيدي قطعي است 

گروه سياسي: يکي از نمايندگان طراح طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در واکنش به مخالفت فراکسيون اصولگرايان با اين طرح، گفت: ادامه مصلحت انديشي  هاي گسترده به نفع دولت, مجلس و ملت نيست . رضا طلايي  نيک نماينده بهار و کبودر آهنگ با بيان اين که تقاضاي استيضاح وزير آموزش و پرورش بر اساس واقعيت  ها و مسووليت شناسي در قبال نابساماني  ها انجام شده است، تصريح کرد: ترکيب استيضاح کنندگان فرشيدي از همه ديده گاها و از اکثر استان  هاي کشور نشان  دهنده غيرسياسي بودن استيضاح است. طلايي  نيک در گفت وگو با ايلنا، گفت: بروز نابساماني  هاي مديريتي علي  رغم افزايش جهش بودجه آموزش و پرورش در يک  سال و نيم گذشته توام با گسترش اعتراضات صنفي معلمان، واقعيت  هاي انکارناپذيراست. وي ادامه داد: مطرح بودن استيضاح فرشيدي از حدود شش ماه قبل تاکنون علاوه بر واقعيت  هاي جمع بندي شده نشانه  هاي جدي و شفاف از مديريت ضعيف اين وزارتخانه است. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس  هفتم با بيان اين که استيضاح به مفهوم روشن شدن ابهامات و پرسش  ها و پاسخ  گويي به مطالبات در فرآيند قانوني و در خانه ملت است، گفت: مخالفت کليشه اي کلي و سياسي نسبت به مسووليت ذاتي و قانوني مجلس در انجام استيضاح زيبنده مجلس نيست. طلايي  نيک خاطرنشان کرد: پاسخ  گويي محتوايي به 26 محور اصلي استيضاح وزير آموزش و پرورش در مقايسه با مخالفت کليشه  اي و سياسي با استيضاح منطقي است. مخبر فراکسيون وفاق و کارآمدي مجلس  هفتم تصريح کرد: مجلس  هفتم در سال پاياني خود بايد در انجام وظايف قانوني و متناسب با مطالبات به حق مردم و ارتقاي کارآمدي در مديريت وزارتخانه  ها مشي اصولي داشته باشد. وي افزود: مصلحت  انديشي  هاي سياسي در همه جا نتايج سودمند ندارد، بايد مصلحت انديشي  هاي سياسي در حداقل ضرورت و تکليف مداري اصولي در حداکثر رويکردها برمبناي واقعيت  ها و مطالبات به حق مردم رعايت شود. نماينده بهار و کبودرآهنگ ادامه داد: بايد قبل از موضع  گيري نسبت به استيضاح وزير آموزش و پرورش، نسبت به 26 محور استيضاح بررسي محتوايي و ارزيابي اصولي انجام شود.وي گفت: صرف  نظر از تمايلات و مخالفت  هاي برخي از گروه هاي سياسي، استيضاح کنندگان برمبناي واقعيت  هاي جمع  بندي شده بر انجام تکليف قانوني و اصولگرايانه خود اصرار دارند. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس  هفتم تصريح کرد: وجود بخشي از استيضاح  کنندگان فرشيدي از اعضاي فراکسيون اکثريت در کنار دو فراکسيون ديگر و زمينه  هاي استيضاح از ماههاي گذشته در مجلس و تصميم استيضاح کنندگان برمبناي تکليف قانوني و تشخيص فهرست، اصل استيضاح را قطعي کرده است.وي تاکيد کرد: علي  رغم احتمال بالاي راي به استيضاح فرشيدي براي استيضاح کنندگان انجام تکليف قانوني برمبناي تشخيص اصولي اولويت دارد.طلايي  نيک گفت: نتيجه استيضاح در هر حال براي مجلس و دولت و مردم به علت گستردگي ابهامات و اعتراضات و ضرورت رسيدگي به انها مفيد خواهد بود.وي خاطرنشان کرد: ايجاد موانع غيرمنطقي در انجام وظايف نظارتي مجلس مانند استيضاح و اعمال فشار برخي  ها، به کارآمدي مجلس و دولت و تعامل مردمي با اين دو قوه و انسجام کارکردي آسيب مي  زند. غلامرضا مصباحي  مقدم نماينده تهران نيز در خصوص تهيه طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش، تصريح کرد: طرح استيضاح منافاتي با تعامل با دولت ندارد، استيضاح حق نمايندگان است و در شرايطي که دولت  ها و مجلس  ها کاملا با هم همراهي داشته  اند نيز اين نوع اقدامات در مجلس وجود داشته است.مصباحي مقدم گفت: استيضاح به معناي اعمال نظر مجلس است و حتما دولت در مقابل چنين استيضاحي خضوع خواهد کرد. نماينده تهران در مجلس  هفتم در خصوص نظرش در مورد استيضاح فرشيدي تصريح کرد: بنده کم  کم دارم با استيضاح موافق مي  شوم اما هنوز راي قطعي براي خود لحاظ نکرده  ام.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش